Trygghet for

Èn klokke og app for alt.Puls. GPS. Mobil. Fall. Helse. Aktivitet. Trygghet.

Alle kjenner noen som trenger Helseklokken Contact™Les mer om hva trygghetsalarmen kan gjør for deg.
Les mer om ContactKjøp klokken nå

Noen av våre partnere og kunder