RO I SJELEN

Se reklamefilmen

CONTACT

Contact gir deg grenseløs frihet og et nytt nivå av mobilitet.

Utstyrt med et stort batteri, smart strømsparings teknologi

og GSM, kan du gå hvor som helst, når som helst.

Automatisk alarm og toveis kommunikasjon

i en kompakt pakke, gir deg et helt nytt nivå av ytelse

som ikke matches av andre helsealarmsystemer på markedet.

Historien

I 2014 opplevde Terje Tobiassen hjertestans i bilen. Slike hendelser kan enten gå bra eller veldig dårlig. I Terje sitt tilfelle gikk det heldigvis bra, takket være svært kompetente og snartenkte forbipasserende. I løpet av rehabiliteringsperioden etter ulykken kom tankene rundt "hva om dette kunne vært unngått?" Eller "hva om det hadde skjedd på et øde område uten at noen oppdaget hendelsen?" Dette ble starten på et teknologisk eventyr. Høsten 2015 etablerte Terje sammen med Glenn Arild Haugland, Terje Otto Tobiassen og Olav Bryn, ContinYou AS. De fire gründerne har alle satt sitt preg på selskapet gjennom sin innovative og skapende tankegang.

Telia

I den nyeste reklamefilmen til Telia forteller Terje Tobiassen, gründer og daglig leder i ContinYou, historien bak hvordan han fikk idéen om å lage helseklokken Contact.

1

Register

Register as a member on the WebPortal
or App to start.

2

Add your dependants

Add the person or people that use
a Contact.

3

Set up your CONTACT

Set up your Contact and Gateway in the App
or WebPortal.