Frue Gamlehjem er 100 år - Bruker ContinYou ERGO

Stiftelsen Frue Gamlehjem i Stavanger har gode erfaringer med å bruke helseklokken ERGO. De har vært med og teste helt fra starten i utviklingen av det norske hjelpemiddelet. -Beboerne i pilotprosjektet fikk økt trygghetsfølelse og det resulterte i bedre søvn og mot til å dra ut på egen hånd, uttaler avdelingsleder Line Pereira

Frue gamlehjem bygger på gode verdier og legger til rette for at folk skal kunne fortsette liv som gir gode opplevelser. Et av deres mål er å lage et trygt og godt hjem for beboere som trenger hjelp fysisk, psykisk, sosialt eller åndelig.

Frue har nå besluttet å ta i bruk Helseklokken ERGO. – Vi er i gang med å pynte flere håndledd med nye klokker, og vi gleder oss til dermed å se flere gå på eventyr alene, uttaler Line Pereira.

Pereira kan fortelle om gleden det er for de eldre og snike seg over gata på «nøst» (Stavangersk for slang) etter friske gode ripsbær. – Kan hende naboen må skaffe seg vakthund for nå blir de enda flere eldre på tur på jakt etter nye bær, smiler Pereira.

Norsk teknologi

ContinYou ERGO er utviklet og produsert i Rogaland. Den brukes nå i kommuner og av privatpersoner. Helseklokken har sensorer og alarmer som gir varsel hvis det skulle skje et uhell, og oppretter da en samtale med brukeren. Den varsler ved fall, eller ved alarmknapp, eller ved brudd på såkalt områdebegrensning. Dette gir muligheter for aktive og trygge liv.

-Det er spennende og samarbeide med institusjoner som har et tydelig verdigrunnlag som strever etter å legge til rette for et aktivt liv for beboerne sine. Det er en av grunnene til at det har vært spennende for oss å bruke nettopp Frue gamlehjem i en pilotfase. At de nå velger å utvide til flere beboere gir oss bekreftelse på at dette er et produkt som skaper trygghet og muligheter til aktive liv for mennesker som bor på et gamlehjem, uttaler daglig leder av ContinYou AS Terje Tobiassen. Vårt mål har vært lage ei klokke som kan gi trygghet og ro for de som bruker klokken og for de som står rundt, fortsetter Terje Tobiassen.

*ARTIKKELEN FORTSETTER LENGER NEDE*

Litt om ContinYou ERGO

Helseklokken har en utvidet trygghetsalarm med alarmknapp som gir direkte forbindelse med enten pårørende eller kommunens alarmsystem. Brukeren er helt uavhengig av å bruke mobil eller ha en sentral i boligen.

Helseklokken oppretter toveiskommunikasjon med brukeren.
Den har fallalarm.

Helseklokken oppfordrer til aktivitet ved at den har skritteller, måler puls og aktivitetsmonitorering.

Den har GPS funksjon, med mulighet for områdebegrensning og GPS-sporing. Når alarmen går ringer klokka opp telefonene den er satt opp til å ringe og det oppnås direkte kontakt og man kan snakke sammen. Det kan da også hentes GPS-posisjon og se hvor vedkommende befinner seg.

Den kan varsle hvis brukeren tar av klokken, og det kan varsles hvis helseklokken ERGO går tom for strøm.
Den er svært enkel for brukeren og ingen skjermer og gå seg vill i og den letter helse og omsorgstjenestens arbeid.

Er interessert i offentlige anskaffelser? Trykk her