Et trygt hjem for mor og far

Hva er det som definerer et trygt hjem for eldre? Er det at de sitter trygt i stolen og får hjelp til hver minste oppgave, eller er det smarte løsninger som aktiviserer dem til å holde maskineriet i gang slik at de kan oppnå en større uavhengighet?

Som en omsorgsperson, en pårørende, er du nøkkelperson i å hjelpe mor/far med å holde seg mobil og trygg. Ved å være mobil vil man også være mer uavhengig, noe de fleste ønsker. Du har arbeid, barn og kanskje barnebarn selv, det er en kamp mot klokka og samvittigheten å rekke over alt. Men, vi mener at det er lite som skal til for å gi deg og dine kjære en bedre hverdag.

Du kan gjøre en vurdering på om din mor/far kan ha behov for hjelp til utfordringer i hverdagen.
Sjekk av på listen under om disse kan passe til din pårørende:

  • Svekket balanse, fare for å falle
  • «Dårlig til beins», mobilitetsproblemer
  • Motoriske ferdigheter er nedadgående, svekket
  • Redusert syn
  • Kognitiv svikt, demens, forvirring eller andre psykiske begrensninger
  • Underernært
  • Lavt blodtrykk

Kjenner du igjen din mor eller far i noen av punktene over? Da kan det være lurt å gjøre noen forbedringer i hjemmet deres. Er det noen tepper eller kanter som lett kan snubles i? Er trappa glatt i tøfler, og er gelenderet trygt å holde seg til? Er det lett å komme seg til toalettet på natten? Er det noen farer ved å komme seg inn og ut av dusjen? Er det svak belysning og for tett møblering?

Hva skjer når de faller?

Den største faren for en eldre person er å falle. Et alvorlig fall kan føre til benbrudd og sykehusinnleggelse. Frykten for nye fall kan virke begrensende. Eldre ben brekker raskere og leges senere. Fall er en vanlig årsak til alvorlig skade både hjemme og ute. Når uhellet først er ute, er rask hjelp nødvendig. 1/3 av alle personer over 65 år har minst én fallepisode i året, alle var like overrasket da det første fallet kom.

En klokke fra ContinYou kan gi beskjed når uhellet først er ute (Smart fallalarm) og mulighet for å tilkalle hjelp manuelt (trygghetsalarm) dersom mor eller far føler seg utrygge og kan forhindre et potensielt fall.

Hva kan helseklokken gjøre?

Trygghetsalarm

Dersom bruker trenger hjelp kan en alarm og samtale enkelt aktiveres ved å holde inne knappen på klokken.

Smart fallalarm

Alarm og anrop aktiveres automatisk ved et fall. Alarmen kanselleres automatisk dersom bruker beveger seg, det kaller vi smart!

Posisjonsalarm

Alle hendelser (alvorlige og mindre alvorlige) oppgir brukers posisjon slik at pårørende enkelt kan rykke ut for å hjelpe.

2-veis-tale

Utstyrt med SIM, høyttaler og mikrofon kan klokken foreta anrop ved enten fallalarm eller utløst trygghetsalarm (knapp). Da kan bruker og pårørende prate sammen og avklare behovet.

Batterivarsel

Usikker på om mor lader klokken og at det faktisk er strøm på den? Klokken kan sende opptil 3 batterivarsler til pårørende og 4 varsler til bruker.

Av-håndleddsvarsel

Kan det hende at bruker tar av seg klokken? Da kan du være trygg på at klokken gir beskjed dersom brukeren ikke har klokken på hånden.