Nye Ullensvang kommune, med tidligere Odda kommune i spissen satser på den norske ContinYou ERGO Helseklokken er utviklet og produsert i Rogaland av det Sandnes baserte firmaet ContinYou AS.

Det er en fremoverlent kommune som tør å satse på innovative løsninger. Med et godt samarbeid mellom Digitaliseringsansvarlig Helse Sigrid Mæland, IKT-sjef Odda Andreas Sigvaldsen, helse og- omsorgstjenesten og ContinYou er kommunen nå i gang med en av satsingene innen velferdsteknologi. Etter utprøving på helsepersonell og fagarbeidere er helseklokken nå på vei ut til testbrukere i kommunen.

Mange kommuner strever for å komme i havn med å ha på plass velferdsteknologi innen Stortingets frist i 2020, men i nye Ullensvang kommune er de i full gang med å rulle ut teknologi.

 

-Ei ERGO-klokke vil gi eldre mennesker frihet til å bevege seg ute slik som de selv vil. De kan gå på tur, ut i fri mark, de kan gå på trening, de kan gå på kino. I tillegg gir det de pårørende trygghet å vite hvor deres kjære er når noe skulle skje. Dette er fremtiden for de eldre, sier Sigrid Mæland, Digitalisering helse.

-ContinYou ERGO hjelper våre brukere om de bor hjemme og får hjelp av hjemmesykepleien, eller om de er i en institusjon, til å fortsette med et godt og selvstendig liv, sier IKT-sjef Andreas Sigvaldsen.

Norsk teknologi

-Vi er imponert over kommunen som tar i bruk ny teknologi for å skape trygghet, frihet og livskvalitet, sier leder av ContinYou Terje Tobiassen. – Dette er målet for vår bedrift, vi selger ikke helseklokker men muligheter for et fortsatt aktivt og tryggere liv.

-Det er krevende å være en norsk gründerbedrift som driver med velferdsteknologi, men når vi får sånne tilbakemeldinger som fra Odda, så er det verdt strevet.

Hadde alle i det offentlige hatt et like stort pågangsmot som nye Ullensvang så hadde det sett lyst ut å nå målet om å ha velferdsteknologien på plass i kommunene innen 2020, avslutter Tobiassen.

Sort Contact™ foran Sandvevatnet

Litt om ContinYou ERGO

Helseklokken har en utvidet trygghetsalarm med alarmknapp som gir direkte forbindelse med enten pårørende eller kommunens alarmsystem. Brukeren er helt uavhengig av å bruke mobil eller ha en sentral i boligen.

Helseklokken oppretter toveiskommunikasjon med brukeren.
Den har fallalarm.

Helseklokken oppfordrer til aktivitet ved at den har skritteller, måler puls og aktivitetsmonitorering.

Den har GPS funksjon, med mulighet for områdebegrensning og GPS-sporing. Når alarmen går ringer klokka opp telefonene den er satt opp til å ringe og det oppnås direkte kontakt og man kan snakke sammen. Det kan da også hentes GPS-posisjon og se hvor vedkommende befinner seg.

Den kan varsle hvis brukeren tar av klokken, og det kan varsles hvis helseklokken ERGO går tom for strøm.
Den er svært enkel for brukeren og ingen skjermer og gå seg vill i og den letter helse og omsorgstjenestens arbeid.

Er interessert i offentlige anskaffelser? Trykk her