Fra filosofi til virkelighet

I dag faller 1/3 av alle over 65 år minst en gang i året. Skadene og påkjenningen kan være svært alvorlige. Rask hjelp er kritisk. En fallalarm for eldre vil hjelpe både i nød og kunne gi motivasjon og trygghet i hverdagen.

Det gamle, kjente filosofiske spørsmålet «Hvis et tre faller i skogen og ingen hører det – lager det da lyd?» er et tankeeksperiment om observasjon og oppfattelse. Hvis du skriker «hjelp» der du sitter nå, ville du fått det? Noen av oss går bare å venter på beskjeden om at det har skjedd noe med mamma eller pappa. For veldig mange er den beskjeden «Pappa har falt». De store spørsmålene som kommer da er: «hvordan ble han funnet?», «hvor lenge har han ligget?» og «er han skadet?»

Vi leser om eldre mennesker som har opplevd skrekken og ligget i mange timer, ja til og med dager før de får hjelp. Hvordan er dette mulig? Svaret er enkelt:
Fordi ingen observerte fallet, fikk de ikke hjelp.

*fortsetter under bildet*

Hvor høyt må man rope for at noen skal høre det?

Trygghetsalarm i en trygghetsklokke

Mange går bare å venter på at et fall skal inntreffe. De siste årene har du kanskje spent musklene dine og skyntet deg for å støtte pappa, fordi hver gang han skal reise seg eller gå ned en trapp, ser det ut til at han skal falle. Av dem som har opplevd fall, er halvparten utsatt for gjentatte fall. Men hva kan du gjøre for å hjelpe til?

Vi kan ikke alltid stole på at pappa vil bli funnet raskt nok, eller at han er i stand til å skaffe hjelp selv. Resultatet blir at pappa får beskjed om å begrense friheten sin. Du  sier «ikke gå dit alene», «pass deg for…» eller «vent til jeg kommer neste gang med å gjøre…». Det som skulle være godhetstiltak for pappa er nå blitt frihetsberøvelse. Til slutt blir pappa enig med deg og velger å ikke utsette seg selv for potensiell fare, han blir mindre og mindre aktiv og friheten er nesten borte. I tillegg er du, hans pårørende, sliten av å måtte gjøre så mye for at hverdagen hans skal gå rundt. Din frihet har også blitt innskrenket.

Den friheten kan dere begge nå få tilbake, med helseklokke fra ContinYou, en trygghets- og fallalarm for eldre, vil både oppfattelsen og observasjonen være opp til helseklokken. Nå er det klokken som er ansvarlig for å rope etter hjelp når den har observert og oppfattet et fall. Da ringer klokken direkte til pårørende og sender dem GPS for å enkelt kunne rykke ut eller tilkalle nødetatene. I tillegg til å være en trygghet ved et fall, er også klokkene ment for å motivere klokkebrukeren til å bevege seg oftere. Med innebygget skritteller vil den beste forebyggingen for fall være motivasjonen til å være mer aktiv, bygge muskler og vedlikeholde kroppen! Trygghetsklokken for eldre gir tilbake selvtillitten, livsmotet og tryggheten til å fortsette å leve livet som før.

Se vår nyeste reklamefilm om fallet i skoget her:

Hvordan virker fallalarmen?

1 - Klokkebruker faller

ContinYou GO sin fallalarm måler motstanden i et slag, dersom motstanden oppfattes som et fall vil den automatisk aktivere fallalarmen.

2 - Posisjon og varselmelding sendes til pårørendeappen Guardian

Klokken bruker mellom 20 sekund til 4 minutt på å samle sammen all nødvendig data som skal sendes til pårørende. Det vil automatisk tikke inn en pushvarsel til pårørendes mobiltelefon med beskjed om hva som har skjedd og hvor.

3 - Ta telefonen!

Klokken ringer automatisk til pårørende. Avklar situasjonen og snakk med dine kjære direkte fra helseklokken. Rykk ut ved behov.

Litt mer informasjon om fall og fallforebygging

Fall skyldes vanligvis ikke en enkeltfaktor, men det er oftest en kombinasjon av årsaker hos pasienten og i omgivelsene. Ytre forhold er grovt sett utløsende årsak i halvparten av tilfellene.

En veldig viktig forebyggende effekt er, du gjettet riktig: trening!
Helse Norge har laget en kjempefin fallforebyggende side som du kan følge her.

I tillegg har NHI laget noen enkle punkter for lettere å forstå hvor fall kan forekomme.

Noen faktorer er kjent for å disponere for fall og fallskader:

 • Økende alder
 • Tidligere fall er en indikator på økt risiko for nye fall
 • Demens eller annen form for forvirring
 • Nedsatt mobilitet, lavt aktivitetsnivå
 • Bruk av flere medikamenter sammen
 • Bruk av beroligende medisiner eller sovemedisiner

Viktige faktorer i omgivelsene

 • Dårlig lys
 • Dørterskler, løse tepper, glatte underlag
 • Uegnet fottøy
 • Plutselige forstyrrelser

I de fleste tilfeller vil årsaken til at eldre faller, kunne finnes ved beskrivelse av hvordan fallet skjedde, eventuelt supplert med enkle undersøkelser.

Vanlige underliggende diagnoser ved fall

 • Generell alderssvekkelse
 • Senil demens
 • Besvimelse / bevisstløshet
  • Kan utløses av lavt blodtrykk på grunn av medisiner
  • På grunn av for lite væske eller næring
  • I forbindelse med sengeleie
  • I forbindelse med toalettbesøk, spesielt vanlig etter avføring
 • Alle sykdommer som bidrar til fysisk svekkelse, kan disponere for fall
  • Hjertesykdommer, lungesykdommer, kreftsykdommer, infeksjonssykdommer
 • Hjerneslag og hjernedrypp

ContinYou GO gir deg økt frihet, mestring og trygghet. Ikke vent - kjøp nå!

kjøp nå