ContinYou GO: GeoFence, GPS og sporing

ContinYou GO er en trygghetsalarm utstyrt med flere sensorer og hjelpemidler for å kunne hjelpe både bruker og pårørende til raskest mulig hjelp. En av funksjonen er GPS. Klokken sender GPS posisjon kontinuerlig men også for den enkelte hendelsen. GPS er ment som en tilleggshjelp i en nødssituasjon og vil være avhengig av dekning og omgivelser.

Først, la oss se litt nærmere på hva forskjellene er.

ContinYou sender to typer posisjonsmeldinger

  1. GPS (Høy nøyaktighet)
  2. Triangulering (Lav nøyaktighet)

GPS (Global Positioning System) krever fri sikt til satelitter for å detektere posisjon og vil kunne gi en nøyaktig posisjonering av brukeren.
Triangulering er en nød-funksjon som bruker telefonmaster i nærhet til klokken og forsøker å sentrere seg selv mellom disse. Triangulering vil gi en lav nøyaktighet og dermed oppleves som feil, noen ganger flere kilometer. I tradisjonelle GPS-armbånd vil du ikke ha triangulering som et valg, de vil kun vise «Posisjon ikke tilgjengelig» når du forespør posisjon til enheten. Vi anser det som mye mer betryggende å kunne gi en pekepinn fremfor ingenting.

Når får jeg posisjonsinformasjon om klokken?

Klokken sender posisjonsinformasjon hvert 10. minutt dersom bruker er i bevegelse. Er brukeren inaktiv sparer klokken strøm og sender posisjon hver time. Posisjonen vil gis til pårørende ved flere tilfeller, enten det er på grunn av utløst alarm, aktiv sporing eller brudd på GeoFence.

Hvordan ser jeg forskjellen på GPS og triangulering?

I ContinYou sin mobilapp «Guardian» får du varsler fra klokken enten det gjelder fall, alarmknapp utløst, lavt batteri, o.l.
Dersom brukeren har dårlig posisjonsdekning, vil det i varselet stå «Lav» under «Nøyaktighet«, og motsatt «Høy» dersom det er god dekning. Lav nøyaktighet betyr at klokken ikke fikk GPS signal under alarmen, men triangulering. Høy nøyaktighet betyr at klokken fikk GPS-signal. Dersom du i en alarm har fått «Lav» nøyaktighet, vil brukeren mest sannsynlig ikke være der nålens viser, men i et område rundt. Området rundt kan variere fra noen hundre meter til flere kilometer. Dersom alarmen er merket «Høy» nøyaktighet, kan du være sikker på at brukeren befinner seg ganske nøyaktig hvor nålen viser.

Hvordan lager jeg et GeoFence (Områdebegrensing)?

Selvom navnet har en negativ vinkling i norsk (områdebegrensing) og internasjonal standard (GeoFence) opplever vi at våre brukere og deres pårørende får områdefrihet ved å bruke denne funksjonen.

Du kan opprette opptil 3 soner som brukeren fritt kan bevege seg innenfor. I vår app «Guardian» kan du enkelt trykke på Bruker>Posisjon>Nytt geofence. Her navngir du sonen, setter senter for posisjon og justerer radius for sonen. Dersom bruker går utenfor sirkelen vil pårørende få et varsel om brutt sone.

Aktiv sporing

I samarbeid med Pensjonistforbundet har vi lansert en aktiv sporingsfunksjon som er lur å bruke ved f.eks leting etter en forsvunnet person. Appen Guardian gir da 1 time historisk data i tillegg til å gi deg oppdatert posisjon i løpet av den neste timen. Dette muliggjør at leting etter forsvunnede brukere går mye raskere.

Dekning og lokale forhold

For å få best mulig posisjon er klokken avhengig av fri sikt til satelitt (utendørs). Innendørs vil man kunne oppleve lav nøyaktighet (se lenger oppe). I tillegg vil dekning kunne bli påvirket om man bor f.eks i betongbolig, i en «dekningsdump» eller andre lokale forhold som fjell, skog, o.l. Vi anbefaler å teste dekning godt før den tas skikkelig i bruk.

Min dekning sier bare 0,0,0,0

Dersom du får denne posisjonen har det skjedd en feil. Vennligst ta en omstart på klokken ved å sette den på lading og holde inne den øverste og nederste knappen helt til klokken starter opp igjen og skjermen viser «Starter opp. Vent.»
Dersom dette ikke hjelper ber vi deg ringe på support 51665166 eller sjekke at abonnementet er aktivert.

ContinYou GO gir deg økt frihet, mestring og trygghet. Ikke vent - kjøp nå!

kjøp nå

Hva kan helseklokken gjøre?

Trygghetsalarm

Dersom bruker trenger hjelp kan en alarm og samtale enkelt aktiveres ved å holde inne knappen på klokken.

Smart fallalarm

Alarm og anrop aktiveres automatisk ved et fall. Alarmen kanselleres automatisk dersom bruker beveger seg, det kaller vi smart!

Posisjonsalarm

Alle hendelser (alvorlige og mindre alvorlige) oppgir brukers posisjon slik at pårørende enkelt kan rykke ut for å hjelpe.

2-veis-tale

Utstyrt med SIM, høyttaler og mikrofon kan klokken foreta anrop ved enten fallalarm eller utløst trygghetsalarm (knapp). Da kan bruker og pårørende prate sammen og avklare behovet.

Batterivarsel

Usikker på om mor lader klokken og at det faktisk er strøm på den? Klokken kan sende opptil 3 batterivarsler til pårørende og 4 varsler til bruker.

Av-håndleddsvarsel

Kan det hende at bruker tar av seg klokken? Da kan du være trygg på at klokken gir beskjed dersom brukeren ikke har klokken på hånden.