Made in Norway - Hvorfor det?

Vi er stolte av at produktet vårt i sin helhet er utviklet i Norge – og ikke minst blir produsert i Norge. Da vi begynte utviklingen var det mange som mente at vi måtte produsere i utlandet, typisk i Østen, for å sikre lave kostnader og høyt nok volum. Og vi sjekket også flere muligheter der. Men etter hvert ble det klart at maskinene som brukes for å montere de ørsmå komponentene stort sett koster det samme i drift overalt i verden. Akkurat der var det relativt lite å spare.

Menneske og maskin

Vårt produkt krever imidlertid også en del montering som ikke kan gjøres av maskiner, og på dette området vil selvsagt land med lavere lønnskostnader enn Norge komme noe bedre ut, rent økonomisk. Men det er også andre hensyn som betyr svært mye for oss, nemlig trygghet og kontroll. Derfor søkte vi etter samarbeidspartnere her i Norge som kunne tilby oss nettopp dette. Og i dag blir elektronikken i produktet vårt produsert hos Westcontrol på Tau utenfor Stavanger, og sluttmontering og vanntetting blir gjort hos Westcontrol Robertson i Egersund.

Trygghet og kontroll

Kun en liten biltur mellom fabrikkene

Dette gir oss trygghet og kontroll, ikke minst fordi vi kan ha en tett dialog med alle som jobber med produktet vårt. Hvis vi trenger å diskutere noe kan vi sette oss i bilen og ta et møte ansikt til ansikt. Som gründerselskap har det vært av stor verdi for oss å kunne diskutere produksjonen med fagpersoner som har kompentanse vi ikke hadde. Vi vet hva vi ønsker, men vi vet ikke alltid hvordan vi enklest får det slik. Da er det praktisk å være så nær der det skjer.

Å leve opp til mottoet vårt i alt vi gjør

Vi kan dermed si at vårt motto «Trygghet og ro i sjelen» gjelder like mye for oss selv og produksjonen, som det gjelder våre brukere og deres pårørende.

Glenn Arild Haugland