En viktig brikke i kommunens helse- og sosialtjeneste

Han er forkjemper for teknologi som gjør de kommunale tjeneste enda bedre. IKT-leder Andreas Sigvaldsen i Odda kommune har ord på seg for å være en slags IT-general. Det er han stolt av. Men, som han sier: Ikke noe hadde vært mulig uten støtte fra kommunens forutseende helse- og sosialsjef og politikerne.

For det er de som tar den endelige beslutningen som kan gjøre Odda og fra 2020 nye Ullensvang kommune med cirka 12.000 innbyggere til en foregangskommune innen bruk av ERGO og annen velferdsteknologi.

Sigvaldsen har tre år bak seg som IKT-leder i Odda kommune. Han er opptatt av hvordan slik teknologi skaper en vinn-vinn-situasjon for brukerne så vel som for kommunen.

*Artikkelen fortsetter under bildet*

"Det fremmer livskvalitet og mestring hos brukerne, samt avlaster hjemmebaserte tjenester og de dyktige medarbeiderne som jobber der. Derfor satses det på ERGO fra ContinYou."

Teknologi = god økonomi

En stor del av den nye kommunens økonomi vil gå til helse- og sosialtilbudet til innbyggerne, ikke minst de eldre. Å bruke teknologien rett, sikrer utnyttelse av hver krone.

Og, enda viktigere: Det fremmer livskvalitet og mestring hos brukerne, samt avlaster hjemmebaserte tjenester og de dyktige medarbeiderne som jobber der. Derfor satses det på ERGO fra ContinYou.

Konseptet er blant presentert for en såkalt Ehelse-gruppe i kommunene. Her var mottakelsen meget positiv. Det samme gjelder ute hos folkene i hjemmebaserte tjenester. I tiden framover skal et større antall nøkkelpersoner teste og bli fortrolige med klokken. Går alt etter planen kan de første ordinære brukerne få klokkene hjem i høst. IKT-lederen i Odda tror for øvrig ContinYou ERGO vil nå brukerne på to måter – både som et tilbud via kommunen og ved at brukere eller deres pårørende selv går til anskaffelse av den.

-Uansett er det viktig at vi kan koble klokkene opp mot en sentral, slik at vi har en god beredskap, sier Sigvaldsen.

IKT-lederen i Odda vet hva han snakker om når han tenker teknologi i helsetjenesten. Han har bakgrunn fra spesialisthelsetjenesten og arbeid med IKT i Helse Bergen og Helse Vest.

Viktig å komme i gang

-De fleste kommunene erkjenner viktigheten av slik teknologi. Derfor er det viktig å tenke bruk, utarbeide planer og komme i gang. Et av de viktigste spørsmålene i prosessen er hva vi oppnår gjennom dette. Hva gevinsten er. Hos oss tror vi bruk av ERGO vil redusere kommunens kostnader, selvsagt uten at det går ut over det tilbudet innbyggerne får, sier han.

Odda og de to andre kommunene ligger i en region med spredt bebyggelse og store avstander. Desto viktigere er det at kommunens tjenester fungerer. Sigvaldsen mener teknologi er selve limet i helsetjenesten.

For øvrig er de tre kommunene i vakre Hardanger, selv etter sammenslåingen i 2020, ganske små. Det kan være en styrke i forhold til å ta i bruk ERGO og annen teknologi, mener IKT-lederen.

-At vi er en forholdsvis liten kommune, betyr at det er kort vei fra beslutning til bruk. Verdien av kunnskapen og erfaringen blir imidlertid den samme hos oss som en større kommune, så vi er klare for å dele våre erfaringer med andre kommuner, sier Andreas Sigvaldsen.

Vil du vite mer om anskaffelse av ContinYou ERGO til offentlig virksomhet, trykk her

Les mer om den nye kommunen i Hardanger her