Trygghetsalarm for eldre finner ny verdi i landets største bryggeri

I Ringnes har de en nullvisjon for antall ulykker. Som et ledd i å styrke arbeidet med å trygge sine ansatte har selskapet nå investert i trygghetsalarmer for sine ansatte innen produksjon og distribusjon. Løsningen tilbys av det norske gründerselskapet ContinYou.

Over 6000 meter med transportbånd, 15 operative kraner med 28 meter høyde, og rundt 650 ansatte skal harmonere mens det produseres 180 millioner liter drikke i året. Ved Norges største anlegg for produksjon av øl og brus setter de sikkerhet for sine ansatte høyt.

«Teknologien fra ContinYou vil bidra til å forsterke arbeidet med å forebygge ulykker og skape mer trygghet i arbeidshverdagen for de av oss som jobber her.» sier Jonas Kudermann, som er logistikkdirektør i Ringnes.

Den mobile trygghetsalarmen, formet som en klokke, er utstyrt med avansert trygghetsteknologi som kontakter vaktrommet dersom en arbeider skulle behøve hjelp.

"Dette er en rimelig investering for våre ansattes helse og trygghet"

- Leif Ritter, lageroperatør og nestleder i fagforeningen NNN

Først ute med GuardianPro

Leif Ritter, lageroperatør og nestleder i fagforeningen NNN ved bryggeriet, har vært sentral i arbeidet med å få på plass det nye HMS-verktøyet. Han er fornøyd med erfaringene han har gjort seg så langt. «Klokken ringer, sender alarm og har god batteritid. Dette er en rimelig investering for våre ansattes helse og trygghet.» sier Ritter.

Daglig leder i ContinYou, Terje Tobiassen, er veldig fornøyd med at en så stor og stødig aktør som Ringnes er imponert over produktet deres.

«Det er en utrolig flott tillitserklæring!» sier Tobiassen stolt. Klokken som egentlig var laget for offentlig helse og eldreomsorg viser seg å også ha kvaliteter som gjør at selv store bedrifter ønsker klokken til ansattes egen helse. «Vi har arbeidet med maskinoperatører, skoghogst, fiskenæring og olje/gass tidligere, men aldri for lager og produksjon».

Ringnes er en av de første i landet som har fått levert klokker sammen med ContinYou sin nye platform «GuardianPro». Platformen gjør det enklere å administrere flere klokker, brukere, pårørende og alarmer. Nok en milepæl for å tilgjengeliggjøre trygghetsutstyr og forenkle hverdagen til institusjoner, kommuner, hjemmesykepleie og nå: Ringnes.

Hva kan helseklokken gjøre?

Trygghetsalarm

Dersom bruker trenger hjelp kan en alarm og samtale enkelt aktiveres ved å holde inne knappen på klokken.

Smart fallalarm

Alarm og anrop aktiveres automatisk ved et fall. Alarmen kanselleres automatisk dersom bruker beveger seg, det kaller vi smart!

Posisjonsalarm

Alle hendelser (alvorlige og mindre alvorlige) oppgir brukers posisjon slik at pårørende enkelt kan rykke ut for å hjelpe.

2-veis-tale

Utstyrt med SIM, høyttaler og mikrofon kan klokken foreta anrop ved enten fallalarm eller utløst trygghetsalarm (knapp). Da kan bruker og pårørende prate sammen og avklare behovet.

Batterivarsel

Usikker på om mor lader klokken og at det faktisk er strøm på den? Klokken kan sende opptil 3 batterivarsler til pårørende og 4 varsler til bruker.

Av-håndleddsvarsel

Kan det hende at bruker tar av seg klokken? Da kan du være trygg på at klokken gir beskjed dersom brukeren ikke har klokken på hånden.

Vil du anskaffe trygghet for dine kollegaer?

Trenger du mer informasjon, eller ønsker du en demonstrasjon av ContinYou GO og dens mange muligheter?
Kanskje du jobber med eldre og syke eller i en bedrift som ønsker å styrke sikkerheten for sine ansatte, ta kontakt!

Tom Egill
40603922
tomegill@continyou.no