ContinYou Guardian

En oppdatering av din viktigste app.

Pårørendeappen ContinYou Guardian får nok en oppdatering. Denne gangen er det en større forbedring av kartfunksjoner og aktiv sporing. I tillegg har appen gjennomgått en kraftig ansiktsløft for å imøtekomme de nye profil og designendringene til ContinYou, dette gjelder på logo og fargeendringer. Appen har også fått noen større og mindre feilrettinger og forbedringer jevnt over. Nå er det også mulig å logge på med flere brukere på flere enheter under den samme påloggingen. Vi takker for at du gir tilbakemeldinger og dine synspunkter slik at pårørendeappen Guardian kan bli bedre. Les gjerne mer om noen av oppdateringen under.

GPS og sporing

Sist kjente posisjon

Hvor er siste posisjon? Nå er det enda lettere å se forskjellen på gammel og ny posisjon. Den røde kart-pin´en er alltid siste posisjon.

Lav nøyaktighet

Dersom bruker befinner seg i et område med dårlig GPS dekning, vil ikke klokken kunne gi en nøyaktig posisjon. Da vil du se en kar-pin med en strek over.

Tidligere posisjon

Nå vil du enkelt se tidligere posisjon som fargen sort. En kart-pin som ikke har strek igjennom ser har god nøyaktighet.

Lenger sporingstid

Før kunne pårørende se opptil 2 timer historisk posisjonsdata, nå kan du se opptil 7 døgn. Dette kan enkelt justeres ved start av hver sporing.

Tid mellom posisjon og hendelse

Ved en hendelse vil du se både tiden alarmen ble utløst og tiden posisjonen ble hentet i forhold til alarmtid.

Flere enheter samme konto

Nå kan flere enheter logge inn med samme pårørendekonto i appen.

Last ned i dag!