Eldrehjem og sykehjem over hele landet strammer inn:
Vil ikke risikere smitte

Når vi nå går inn i en ny bølge med spredning av det dødelige viruset COVID-19 vil det igjen ramme de som allerede har det tungt. Det er våre eldre som må ta den hardeste konsekvensen, de største psykiske påkjennelsene og de mest grensesettende forhåndsreglene. Hvor vanskelig blir det å kommunisere med pårørende? Hvordan begrenses den fysiske aktiviteten og friheten til å kunne gå utendørs?

Nå spres viruset på nytt over landet. Etter åpning av grenser og litt lavere skuldre får COVID-19 muligheten til å blomstre opp igjen.
– «Får vi smitten inn kan alle på posten bli smittet og livstruende syke. Jeg er bekymret fordi det kan få så alvorlige konsekvenser.» Det sier kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes kommune.

Hvordan kan du få tryggheten og kontakten tilbake?

Kanskje mor mister sin mulighet til å gå utendørs fordi det mangler personal, kanskje far blir urolig når han mister den faste kontakten? Etter å ha vært igjennom dette en gang allerede vet vi hvilke konsekvenser dette får for de eldre. Vi oppfordrer til å bruke mobil trygghetsteknologi som muliggjør selvaktivisering og kontakt mellom bruker og pårørende. Med vår trygghetsalarm vil pårørende kunne få varsler dersom det er behov for hjelp, i tillegg til å følge med på brukerens aktivitet.

ContinYou GO gir deg økt frihet, mestring og trygghet. Ikke vent - kjøp nå!

kjøp nå

Hva kan helseklokken gjøre?

Trygghetsalarm

Dersom bruker trenger hjelp kan en alarm og samtale enkelt aktiveres ved å holde inne knappen på klokken.

Smart fallalarm

Alarm og anrop aktiveres automatisk ved et fall. Alarmen kanselleres automatisk dersom bruker beveger seg, det kaller vi smart!

Posisjonsalarm

Alle hendelser (alvorlige og mindre alvorlige) oppgir brukers posisjon slik at pårørende enkelt kan rykke ut for å hjelpe.

2-veis-tale

Utstyrt med SIM, høyttaler og mikrofon kan klokken foreta anrop ved enten fallalarm eller utløst trygghetsalarm (knapp). Da kan bruker og pårørende prate sammen og avklare behovet.

Batterivarsel

Usikker på om mor lader klokken og at det faktisk er strøm på den? Klokken kan sende opptil 3 batterivarsler til pårørende og 4 varsler til bruker.

Av-håndleddsvarsel

Kan det hende at bruker tar av seg klokken? Da kan du være trygg på at klokken gir beskjed dersom brukeren ikke har klokken på hånden.