Velferdsteknologi er viktig fordi den trygger hverdagen og bidrar til økt livskvalitet for brukeren. Det vil aldri være snakk om at slik teknologi erstatter menneskelig omsorg. Den er imidlertid et verdifullt tillegg til de varme hendene, og vil kunne gi eldre mennesker økt livskvalitet. Utrulling av slik teknologi går altfor sakte. Nå er det viktig at både kommunene og private tar teknologien i bruk.

Tone Bye, prosjektleder og ansvarlig for velferdsteknologi i Pensjonistforbundet er på besøk hos ContinYou i Sandnes. I likhet med daglig leder Terje Tobiassen og hans folk har hun fokus på hvordan mennesker kan få en hverdag med høyest mulig livskvalitet og trygghet.

For stadig flere er svaret privat bruk av velferdsteknologi kombinert med kommunal eldreomsorg, slår både Bye og Tobiassen fast. Begge er utålmodige, og ønsker raskere vekst i utbredelsen av slik teknologi.

-Det handler om informasjon. Mange eldre og deres pårørende vet rett og slett ikke hvilke muligheter som finnes. Når de blir klar over at en helseklokke på håndleddet eksempelvis kan fortelle pårørende om hvor de er, varsle hvis de faller og rett og slett være en trygghetsalarm – ja, da øker livskvaliteten deres nærmest over natten. Å føle seg trygg er nøkkelen til et godt liv og det å klare seg selv. Behovet for informasjon om slik teknologi, gjelder også politikerne. De trenger kunnskap om mulighetene for å kunne gjøre de rette prioriteringene og vedtak, sier Bye.

*Artikkelen fortsetter under bildet*

"Å føle seg trygg er nøkkelen til et godt liv og det å klare seg selv."

- Tone Bye, prosjektleder og ansvarlig for velferdsteknologi i Pensjonistforbundet

Plikt til å bruke teknologien

Med lang erfaring fra Pensjonistforbundets arbeid for å spre informasjon og kunnskap om velferdsteknologi, mener Tone Bye at økt bruk av velferdsteknologi også har en etisk side.

-Vi vet at hvis vi tilrettelegger for forebygging, eventuell rehabilitering og ikke minst bruk av velferdsteknologi, bidrar vi til at mange eldre kan klare seg lenger hjemme. Med det som utgangspunkt har faktisk samfunnet en plikt til å bidra til at så skjer, sier hun.

At teknologi som helseklokken ERGO også har mulighet for GPS-sporing mener Pensjonistforbundets ekspert på velferdsteknologi er spesielt viktig i en tid hvor vi opplever at demente mennesker forsvinner fra institusjoner.

-Kan vi akseptere leteaksjoner når vi har teknologi som kunne bidratt til at demente som kommer bort raskt blir funnet, spør hun.

Ingen tvil om at det offentlige har et stort ansvar for å ta teknologien i bruk. Utfordringen er likevel at kommunene ikke har mer penger å bruke på eldreomsorg i dag enn for noen år siden.

Satsing må følges av penger

Skal vi få fart på denne teknologien, må vi slutte med småprosjekter. Vi trenger kommuner som satser i stor stil. Skal det skje, må alle gode politiske intensjoner imidlertid følges av penger. Og private og det offentlige må kunne jobbe sammen. Når bruker eller pårørende kjøper en helseklokke, må både det offentlige og de pårørende kunne samarbeide om beredskap.

Sier Tone Bye. Som støtter Regjeringens ”Leve hele livet”-satsing for eldre, men som mener en slik reform må følges av penger som setter kommunene i stand til å ta ansvar.

-Ambisiøse løfter og flotte ord er ikke nok. Skal vi kunne sette planer ut i livet, må pengene følge vedtakene, sier hun.

Gode råd for en bedre eldreomsorg

  • Gjøre det økonomisk mulig for kommunene å ta et reelt ansvar for eldreomsorgen.
  • Standardisere teknologiske løsninger og sikre lik satsing i alle kommuner.
  • Sikre informasjon og kunnskap om velferdsteknologi overfor brukere, pårørende, politikere og ansatte.
  • Kunne bruke velferdsteknologi på kryss og tvers mellom det offentlige og private.

Kjøp din ContinYou ERGO i dag, trykk her.

Vil du vite mer om anskaffelse av ERGO til offentlig virksomhet, trykk her.