Ingen tvil: Det viktigste vi kan gi våre eldre, er trygghet og tett oppfølging.

Skal kommunene klare å dekke brukernes behov, er velferdsteknologi nøkkelen. Dette er framtiden – i dag, sier Torhild Kvinlaug, enhetsleder for åpen omsorg i rehabilitering i Kvinesdal.

Dette er en foregangskommune innen slik teknologi. Kvinlaug inviterer inn i kommunens egen visningsbolig, hvor brukere, pårørende, foreninger og lag og ikke minst ansatte innen helse og omsorg får se og lære om velferdsteknologi i praksis. Boligen fungerer som en stor inspirasjon for de som besøker den, og ikke minst: Teknologien som finnes her, enten det er nattkamera, dusj der brukeren både kan bli vasket og tørket, medisindispensere, trygghetsalarm, spiseredskap og seng, ufarliggjør temaet. Ja, mange blir positivt overrasket over hvor mye som kan gjøres for at brukeren for eksempel kan bli boende hjemme.

I visningsboligen finnes også helseklokken ERGO fra ContinYou. En slik klokke har kommunen hatt etterspørsel etter, forteller Kvinlaug. Og her er den altså.

-Denne vil interesserte kunne kjøpe privat, sier enhetslederen som også tror klokken i stadig større grad vil bli tatt i bruk som en del av kommunenes samlede tilbud til eldre og andre med behov.

Kvinesdal har med sine cirka 6000 innbyggere en offensiv innstilling til utfordringene innen helse og omsorg, selv om andelen eldre også her øker i årene som kommer.

 

*Artikkelen fortsetter under bildet*

"Det handler om å bidra til at de eldre blir mest mulig selvstendige. At de bestemmer i eget liv.."

En JA-kommune

-Det handler om å bidra til at de eldre blir mest mulig selvstendige. At de bestemmer i eget liv. Det fine med velferdsteknologien er at mange nå kan klare ting som de ellers hadde hatt behov for hjelp til, sier Torhild Kvinlaug.

At kommunen blir stadig flinkere til å bruke teknologi, betyr også at de varme hendene innen helse og sosial kan samles der det trengs mest, eksempelvis innen lindrende pleie. På denne måten får kommunen utnyttet de samlede ressurser best mulig.

Enhetslederen for åpen omsorg og rehabilitering er stolt over å jobbe i en kommune som er på tilbudssiden i forhold til de eldres behov.

-Kvinesdal har ”vakker, vennlig og vågal” i slagordet sitt – en ja-kommune. Og det viser igjen også her. Vi har fokus på det viktigste, nemlig innbyggernes behov, sier hun.

Samtidig trekker Torhild Kvinlaug fram det gode samarbeidet med de andre Lister-kommunene, samt Agder som region. Som om ikke det er nok, forteller hun at Kvinesdal har samlet sin egen satsing på velferdsteknologi under logoen KVINAvita. På Facebook under samme navn finnes mer informasjon om alt det spennende som skjer nettopp her.

 

Vil du vite mer om anskaffelse av ContinYou ERGO til offentlig virksomhet, trykk her

Følg gjerne KVINAvita på Facebook her