Et historisk skifte: Snart flere eldre enn barn og unge

En konsekvens vi er klare til å håndtere?

Innen kort tid vil det bli flere eldre, eldre eldre- og det i et økende tempo. I et samfunn hvor hver femte vil være over 70 år må vi tenke nytt, uten å miste menneskeverdet på veien.

SSB skriver i sin siste publikasjon at om kun 10 år, i år 2030, vil det for første gang være flere eldre enn barn og unge. «Tydelig aldring, lavere befolkningsvekst samt flere og eldre innvandrere er noen av trendene som vil prege befolkningsutviklingen i Norge fremover», sier seniorforsker Astri Syse, som leder arbeidet med befolkningsframskrivingene i Statistisk sentralbyrå

"Innen 2050 forventer vi flere døde enn fødte."

Astri Syse
Seniorforsker SSB

Innvandring vil være årsaken til vekst etter 2050

De siste tiårene er det særlig nettoinnvandringen som har bidratt til den kraftige befolkningsveksten i Norge. Fødselsoverskuddet har ligget mer stabilt på rundt 15 000 årlig.

I hovedalternativet bidrar både nettoinnvandringen og fødselsoverskuddet til befolkningsveksten framover, i omtrent like stor grad fram til 2040. Deretter synker fødselsoverskuddet, mest fordi de store etterkrigskullene da vil ha blitt så gamle at det er vanligere å dø, slik at antall døde øker.

– Innen 2050 forventer vi flere døde enn fødte. Vi får altså et fødselsunderskudd. At Norge fortsetter å vokse etter 2050 skyldes utelukkende innvandring, sier Syse.

Varslet krise av Sykepleierforbundet

I et et samfunn hvor det blir mer og mer vanlig å overlate ansvar og pleie til offentlig sektor, vil vi snart møte et bristepunkt hvor det ikke lenger vil være mulig å pleie våre eldre. Norsk sykepleierforbund sier at vi om under 20 år kan mangle 30.000 sykepleiere, dersom vi ikke gjør noe nå. Vi utdanner ikke nok helsefagarbeidere og har ikke nok sengeplasser. Når alderdommen inntreffer og usikkerheten står for døren blir man i tillegg inaktiv- noen fordi de er utrygge uten tilsyn, andre fordi de glemmer hvor veien hjem er. En person som har opplevd et fall vil være redd for gjentakende hendelser. Inaktivitet vil skape en akselererende effekt av sykdom, både fysisk og psykisk.

"Utrullingen av velferdsteknologi går for sakte"

Det sier Tone Bye, prosjektleder og ansvarlig for velferdseknologi i Pensjonistforbundet. Velferdsteknologi er viktig fordi den trygger hverdagen og bidrar til økt livskvalitet for brukeren. Det vil aldri være snakk om at slik teknologi erstatter menneskelig omsorg. Den er imidlertid et verdifullt tillegg til de varme hendene, og vil kunne gi eldre mennesker økt livskvalitet. Utrulling av slik teknologi går altfor sakte. Nå er det viktig at både kommunene og private tar teknologien i bruk.

Med lang erfaring fra Pensjonistforbundets arbeid for å spre informasjon og kunnskap om velferdsteknologi, mener Tone Bye økt bruk av velferdsteknologi også har en etisk side.

-Vi vet at hvis vi tilrettelegger for forebygging, eventuell rehabilitering og ikke minst bruk av velferdsteknologi, bidrar vi til at mange eldre kan klare seg lenger hjemme. Med det som utgangspunkt har faktisk samfunnet en plikt til å bidra til at så skjer, sier hun.

At teknologi som helseklokken GO også har mulighet for GPS-sporing mener Pensjonistforbundets ekspert på velferdsteknologi er spesielt viktig i en tid hvor vi opplever at demente mennesker forsvinner fra institusjoner.

-Kan vi akseptere leteaksjoner når vi har teknologi som kunne bidratt til at demente som kommer bort raskt blir funnet, spør hun.

Ta i bruk trygghetsskapende teknologi, nå.

Trykk her for å kjøpe din ContinYou helseklokke nå!


"Helseklokken gir et mer aktivt liv"

«Helseklokken gir et mer aktivt liv»

Å miste en livsledsager gjennom mange år, er en tung og vond opplevelse. Slik var det også da Bjarne Thorulf Knudsens kone døde i fjor. Sorgen er én utfordring, det å plutselig være mye mer alene en annen. En klokke fra ContinYou ble løsningen, og den gir Bjarne den tryggheten han ønsker.

-Jeg er aktiv, i god form og takknemlig for hver dag hvor jeg får stå opp frisk og rask. Når man snart passerer 75 år, må man likevel være forberedt på at ting kan skje, og det i en helt annen grad enn da man var yngre.  Klokken er min sikkerhet, når jeg er alene. Derfor har jeg klokken på håndleddet, sier den tidligere Dipl.ing fra Stavanger, bosatt i Ski utenfor Oslo.

Opptatt av Bjarnes sikkerhet, er også hans barn og barnebarn. Skulle det skje at han faller eller at det tilstøter ham noe annet – ja, så er det også de som får melding når GO-klokken slår alarm.

-For meg er det viktig å ha denne tryggheten når jeg er alene, enten jeg er hjemme, ute og kjører eller på reise i inn og utland. Er jeg midt i Ski sentrum eller andre byer, vil det som oftest være så mange mennesker rundt meg at jeg raskt får den hjelpen jeg trenger.

I likhet med mange andre på egen alder, har Bjarne kontakt med Ski kommune som er opptatt av at kommunens eldre har det best mulig. Selv om det selvsagt er et økonomisk aspekt fra kommunen side, skal Ski kommune ha ros for den måten de arbeider på, mener Bjarne.

-Ingen tvil om at også jeg kan komme til å trenge tettere oppfølging. Men jeg er ikke der i dag. Jeg trener regelmessig, og reiser ganske mye. Lever et aktivt liv, så jeg klarer meg. Ved hjelp av ContinYou GO kan jeg leve det livet jeg ønsker og bo hjemme lengst mulig, sier 75-åringen i Ski.


Én klokke for alle!

GO gir deg trygghet, helt klart. Den måler, varsler og knytter bruker sammen med pårørende eller helsepersonell. Men det betyr ikke at den er laget spesifikt for pleietrengende, tvert i mot! ContinYou GO er utviklet for alle typer mennesker; unge, eldre, høye, lave… Felles for brukerne våre og deres pårørende er at de ønsker mer frihet og større trygghet.

Trykk her for å kjøpe din ContinYou helseklokke nå!


Pensjonistforbundet inngår samarbeid med ContinYou: Økt trygghet for eldre

Fortsett livet ditt, med verdighet!

Med en helseklokke på armen kan eldre leve aktive, trygge liv – og de pårørende senke skuldrene. Derfor har Pensjonistforbundet inngått samarbeidsavtale med ContinYou. –  Dette samarbeidet vil gi våre medlemmer gode fordeler, både direkte og indirekte, sier Pensjonistforbundets prosjektleder for velferdsteknologi, Tone Bye.

ContinYou og Pensjonistforbundet arbeider for de samme sakene: verdig eldreomsorg, aktivitet, deltakelse og trygghet for landets pensjonister. – Det er en stor ære for oss at en så viktig aktør som Pensjonistforbundet går i samarbeid med oss, sier daglig leder i ContinYou, Terje Tobiassen.

ContinYou er et norsk selskap som utvikler Helseklokken GO for mennesker med økt behov for trygghet. Helseklokken er veldig enkel i bruk, den tilkaller dine pårørende ved behov og du kan ta den med deg overalt!

"Tilgjengelig for alle, ikke bare de med god råd!"

Harald Olimb Norman
Generalsekretær i Pensjonistforbundet

Spesielt viktig nå

I en tid hvor vi skal være spesielt forsiktige, og særlig eldre må ta mange forholdsregler, kan en trygghetsteknologi som ContinYou GO være viktig, både for økt sikkerhet og fordi klokken motiverer til egenaktivitet. – Vi synes det er viktig at slike produkter er tilgjengelig for alle, ikke bare de med god råd. Derfor er vi glade for samarbeidsavtalen, som gir våre medlemmer en god rabatt, sier generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman.

"Klokken som redder liv"

Helseklokken har rukket å få mange tilnavn på sin korte tid i markedet, en av de gjeveste er «Klokken som redder liv». ContinYou håndterer i dag flere tusen hendelser hver dag og sørger for at brukerne er trygge og aktive. Hver dag er det noen som virkelig trenger klokkens funksjoner – fellesnevneren for alle brukerne og deres pårørende er at de tar ansvar for egen helse.

Vi ser frem til et veldig spennende samarbeid og en rivende utvikling av smarte løsninger og prosjekter for landets flotte pensjonister.

Les mer om klokken og dens funksjoner på www.continyou.no/pensjonist


Gode tips for deg som passer på de eldre under korona-tiden

Koronavirus og COVID-19:
Omsorg for de eldre

Når det gjelder COVID-19, sykdommen som kommer fra det nye koronaviruset, vil de eldre være spesielt utsatte og sårbare dersom de blir smittet. Forskning og undersøkelser viser tydelig at de over 60 år, spesielt med underliggende sykdom innen hjerte, lunge, diabetes eller kreft vil få alvorlige og potensielt fatale følger dersom de blir smittet.

Du er helt sikkert bekymret dersom du sørger for en eldre forelder eller venn. Alicia Arbaje, M.D., M.P.H., Ph.D. spesialist i indremedisin og geriatri ved Johns Hopkins fortelle hva du trenger å vite for å holde deg og dine kjære smittefri, og hva du må gjøre dersom uhellet skulle være ute.

*Artikkelen fortsetter under bildet*

Tenk på deg selv, først og fremst.

Dersom du er ute av spill, kan du ikke hjelpe til!

Som en pårørende må du ta alle forhåndsregler du kan for å unngå å selv bli smittet. Her er det grunnleggende:

 • Vask hendene dine ofte med såpe og vann i minst 20 sekunder før og etter besøk, når du lager mat, bruker toalettet eller rører overflater på offentlige steder.
 • Unngå folkemengder
 • Host i papirlommetørkle og kast det etter bruk. Host i albuekrok dersom du ikke har papirlommetørkle.
 • Ikke rør ansiktet ditt
 • Vask ofte brukte overflater og utstyr som dine kjære bruker, som f.eks gåstol, stokk og håndtak.

Sosial og fysisk distanse, ikke isolasjon!

Den mest effektive måten å unngå smitte er å holde fysiske besøk til et minimum. Men, dette kan være en sterk påkjenning, spesielt for den eldre som ønsker tid med sine kjære.
Arbaje sier «Sosial distanse trenger ikke å bety isolasjon eller ensomhet. Vi må holde de eldre trygge, men huske på at sosial isolasjon kan ha en negativ innvirkning på eldre menneskers immunitet og mentale helse.»

Hun sier at vi må oppmuntre våre eldre til å tenke forbi den vanlige sirkelen av venner og familie. «Si hallo til postmannen, eller ta en samtale med naboen gjennom vinduet eller over hekken. Dette kan gi en følelse av fellesskap» sier Arbaje.

Veldig mange eldre er religiøse, og med stengte troshus har mange mistet en viktig tilgang på sin egen tro. «Trossamfunn er ofte en stor del av seniorers sosiale liv» sier Arbaje. Pårørende kan kanskje hjelpe sine kjære med å finne ut hvordan deres menighet eller trossamfunn opererer på internett og hjelpe dem med tilgangen.

*Artikkelen fortsetter under bildet*

Vær kreativ!
Vær kreativ!

Teknologi for kontakt

For å hjelpe eldre til å føle seg mer involvert, meningsfulle og mindre alene under pandemien kan du:

 • Vise dem hvordan de kan chatte på video med smarttelefon, datamaskin eller nettbrett.
 • Bruke apper på disse enhetene for mennesker med syn og hørselsvansker
 • Oppmuntre venner og familie utenfor den indre kjerne til å ringe, skrive kort, sende bilder, o.l for oppmuntring og trøst

 

I Norge har vi flere dyktige aktører som kan hjelpe deg og dine med avstandsoppfølging. Vi vil spesielt nevne:
No Isolation sin TV skjerm KOMP og Jodacare som er en plattform for samhandling mellom helsepersonell og pårørende

TV skjermen KOMP er laget for eldre og deres pårørende for å ikke havne i isolasjon.

Innvolver de eldre

Arbaje anbefaler å gi hjemmeværende eldre et prosjekt de kan arbeide med- la det gjerne bli noe dere kan gjøre sammen. «Be de gå igjennom fotoalbumer og organiser gamle bilder, bli med! Be de om å fortelle historier  fra gamle minner. Kanskje kan dere lage mat sammen fra en gammel familieoppskrift?» sier hun. Er det noe din mor eller far likte spesielt godt å gjøre før, som dere kan gjøre nå?

Er du redd for at samtalen bli overfladisk og uten grunn?
Sjekk ut denne geniale boksen fra norske FuelBox

Minimer risikoen for å bli smittet

Utsett unødvendige legebesøk. Dersom en eldre under din omsorg føler seg bra, så vurder å hjelpe dem med å utsette legebesøk som ikke er strengt nødvendige. Mange eldre, spesielt med kroniske sykdommer, har viktige forhold med sine leger. For å hjelpe dem å holde kontakt, spør legekontoret deres om de tilbyr telemedisin, for å kommunisere over video, e-post eller andre metoder som unngår fysisk tilstedeværelse.

Unngå reise. Eldre burde ikke reise med mindre det er viktig.

Bestem dere for en plan

Dersom det er mulig burde du innvolvere den eldre i en diskusjon for hvordan dere skal håndtere det dersom de eller noen i nærheten blir syke. Å prate om og planlegge en eventuell endring av hverdagen kan hjelpe med å redusere stress og hjelper alle å føle seg innvolvert og forberedt.

Finn en god erstatter. Dersom du er hovedforsørger, finn noen i nærheten som du kan stole på til å hjelpe dine kjære dersom du selv blir satt ut av sykdom.

Ha kontroll på lageret. Dersom det tillates kan du be om å få mer medisin til lagring, fyll opp med mat og andre dagligvarer og dyrefór. Finn gjerne ut om noen tilbyr hjemlevering i din kommune. Vi anbefaler ikke hamstring, men minimer antall besøk til butikk og apotek.

Usikker?
Usikker?

Symptomer eller utsatt for smitte? Ring legen

Dersom du eller dine kjære finner ut at dere kanskje har blitt utsatt for smitte, eller noen i husholdningen utvikler symptomer som hoste, feber, vanskelig for å puste, ring legen din, hjelpelinjen (815 55 015) eller legevakten (116117)

Hold motet oppe!

For hver uke som går, dukker det opp nye og inspirerende online-tilbud. Kanskje din mor eller far kan ha glede og nytte av noe av dette? Erfaringskompetanse.no har samlet en oversikt her:

Litteraturhuset hjem i stua

Brakkesyke 2020 der musikere spiller fra sin egen stue daglig.

#Makingsensetogether – kunstprosjekt. Formidling, utveksling av meninger og kontakt mellom mennesker.

Idunn.no –  Universitetsforlaget nå med gratis tilgang til en rekke tidsskrifter og artikler.

Trening og yoga – mange tilbyr video med øvelser gratis. Søk f.eks. på et av de større treningssentrene eller på ulike treningsprofiler på Instagram.

Dyreopplevelser via nett:

Se katter døgnet rundt på hos NRK Alltid sammen

Mat og stell sendes direkte på nett, og er deretter tilgjengelig via Facebook og YouTube fra Akvariet i Bergen, Reptilparken Oslo, Bjørneparken i Flå og Dyreparken i Kristiansand.

Gratis digitale museumsbesøk

Teknologi for trygghet, frihet og aktivitet

Denne pandemien setter sine spor. Vi er mange som sliter med dårlig samvittighet og skyldfølelse for å få mor ut av huset og gi henne litt lenge etterlengtet frisk luft. Faktum er at du har nok med ditt og klarer såvidt å rekke over alt det andre. Det finnes mye forskjellig teknologi som holder oss i form, får oss opp av sofaen og får maskineriet i gang, utfordringen er at det stort sett er laget for yngre mennesker som har teknologiforståelse, godt syn, finmotorikk og en smarttelefon. Vi i ContinYou har utviklet Helseklokken spesielt for eldre som ønsker trygghet, frihet og aktivitet i livet. Les videre nedover for å lære hva klokken kan gjøre.

Hva kan helseklokken gjøre?

Trygghetsalarm

Dersom bruker trenger hjelp kan en alarm og samtale enkelt aktiveres ved å holde inne knappen på klokken.

Smart fallalarm

Alarm og anrop aktiveres automatisk ved et fall. Alarmen kanselleres automatisk dersom bruker beveger seg, det kaller vi smart!

Posisjonsalarm

Alle hendelser (alvorlige og mindre alvorlige) oppgir brukers posisjon slik at pårørende enkelt kan rykke ut for å hjelpe.

2-veis-tale

Utstyrt med SIM, høyttaler og mikrofon kan klokken foreta anrop ved enten fallalarm eller utløst trygghetsalarm (knapp). Da kan bruker og pårørende prate sammen og avklare behovet.

Batterivarsel

Usikker på om mor lader klokken og at det faktisk er strøm på den? Klokken kan sende opptil 3 batterivarsler til pårørende og 4 varsler til bruker.

Av-håndleddsvarsel

Kan det hende at bruker tar av seg klokken? Da kan du være trygg på at klokken gir beskjed dersom brukeren ikke har klokken på hånden.

Trykk her for å kjøpe din ContinYou helseklokke nå!


Nyheter vedrørende korona

Kjære ContinYou-brukere!

På grunn av smittefare (COVID-19) for våre ansatte og deres familier må også vi i ContinYou gjøre midlertidige forandringer i hvordan det daglige arbeidet best kan gjennomføres, og vi ber om deres forståelse for dette.

Vi har dessverre vært nødt til å ta noen veldig vanskelige valg for å komme oss best gjennom denne perioden vi er i, og har derfor permittert flere ansatte.
På grunn av dette kan det oppleves til tider litt lengre svartid på telefonhenvendelser. Vi oppfordrer dere til å bruke e-post hvis mulig post@continyou.no

Bestillinger på vår nye ContinYou GO kan foretas på vår webside eller pr. e-post som normalt, men leveransen kan ta noen dager ekstra.

Det vil være liten aktivitet på sosiale medier og nettsider, så om du har spørsmål eller lurer på noe er det fint om du kan sende oss en e-post.

Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en god helse og ber dere være spesielt forsiktige i denne tiden vi nå er inne i og lytt til våre myndigheters anbefalinger.

Vi ønsker alle en riktig god påske!

Mvh ContinYou

Trykk her for å kjøpe din ContinYou helseklokke nå!


Urmaker går i samarbeid med ContinYou

Kontroll på tiden

Det er slutt på tiden i hvite frakker, men urmakeren – den proffe reparatøren som hersker over ørsmå tannhjul, flortynne visere og mikroskopiske kulelager, lever i beste velgående.

I Langgata 29 i Sandnes ligger Urmaker Grøtteland, en kjent butikk for de som har spasert i Sandnes handlegate. Forretningen som ble grunnlagt i 1903 er kjent for kvalitet og topp-ekspertise på urmakerfaget. I butikken finner man klokker fra hele verden, enten det er Certina, Longines, Grand Seiko, Raymond Weil, Rado eller Maurice Lacroix- og nå også: norske ContinYou GO!

"Kvalitetsstempel på høyeste nivå"

- Terje Tobiassen, daglig leder ContinYou

Perfekt timing

“ContinYou GO er en veldig spennende og tidsriktig klokke!” Sier Frode Grøtteland, urmaker og eier av forretningen.  “Vi har lenge tilbudt teknologiske klokker for den aktive brukeren med smarte funksjoner integrert, f.eks Garmin. Nå ser vi en vekst i forespørsler etter klokker som innehar trygghetsskapende teknologi- her er ContinYou GO perfekt.”

Daglig leder og Gründer i ContinYou, Terje Tobiassen er veldig fornøyd med det nye samarbeidet: “For oss er dette et kvalitetsstempel på høyeste nivå, det føles veldig godt!” smiler Tobiassen.

I butikken møter du Frode, Thomas og Bjørnar, eierne og urmakeren. «Vi selger klokker fra en tusenlapp og oppover til flere titusener, vi selger kvalitet som vi kan være bekjent med» sier en bestemt Frode Grøtteland.

Ta turen innom Urmaker Grøtteland i Langgata 29 og slå av en prat om det aller nyeste innen luksusklokker, aktivitetsklokker, designerklokker og nå: helseklokker!

Hva kan helseklokken gjøre?

Trygghetsalarm

Dersom bruker trenger hjelp kan en alarm og samtale enkelt aktiveres ved å holde inne knappen på klokken.

Smart fallalarm

Alarm og anrop aktiveres automatisk ved et fall. Alarmen kanselleres automatisk dersom bruker beveger seg, det kaller vi smart!

Posisjonsalarm

Alle hendelser (alvorlige og mindre alvorlige) oppgir brukers posisjon slik at pårørende enkelt kan rykke ut for å hjelpe.

2-veis-tale

Utstyrt med SIM, høyttaler og mikrofon kan klokken foreta anrop ved enten fallalarm eller utløst trygghetsalarm (knapp). Da kan bruker og pårørende prate sammen og avklare behovet.

Batterivarsel

Usikker på om mor lader klokken og at det faktisk er strøm på den? Klokken kan sende opptil 3 batterivarsler til pårørende og 4 varsler til bruker.

Av-håndleddsvarsel

Kan det hende at bruker tar av seg klokken? Da kan du være trygg på at klokken gir beskjed dersom brukeren ikke har klokken på hånden.


"Nå er det lettere å være aktiv i hverdagen"

«Nå er det lettere å være aktiv i hverdagen»

For Fred Ottersen (73) var valget enkelt da ContinYou ERGO kom på markedet. En slik teknologi hadde Horten-mannen ventet på lenge.

Ottersen var blant de første som anskaffet seg nyvinningen. Han er rullestolbruker, og med klokken på armen føler han seg trygg, uansett hvor han er. Skulle noe mot formodning tilstøte ham, vil de pårørende raskt få beskjed.

Det var i forbindelse med et hotellbesøk for noen år siden at tanken om en slik klokke første gang meldte seg da Fred, som tross sykdom klarer å gå noen få skritt, befant seg på et glatt baderomsgulv.

-Hva om jeg nå faller, tenkte jeg. Skulle det skje, kunne jeg risikert å bli liggende til stuepiken kom morgenen etter. Å slå alarm via mobil, ville være uaktuelt. Man har jo ikke mobilen for hånden hele tiden. En klokke på håndleddet, derimot, er der alltid, sier han.

Fred er aktiv og ofte på farten. Han er blant annet engasjert i politikk og ulike organisasjoner. Med tilpasset bil går turen fra Horten til Asker der sønn, datter og barnebarn bor. Sønnen er også førstemann som blir varslet av ERGO dersom noe skulle skje.

-Han er lege. Så selv om han bor 8-9 mil unna meg, vil han kunne vurdere situasjonen. Det gjør meg trygg, gir meg større frihet og økt livskvalitet, sier Fred som bor i leilighet i et kommunalt omsorgssenter hjemme i Horten.

-Bare det å ha klokken på meg, gjør at jeg slapper av. Det samme er tilfellet hos barn og barnebarn, som dermed vet at jeg har det bra, slår han fast.


ERGO varsler automatisk ved fall

Hvis uhellet er ute, varsler ContinYou ERGO fallet ved forskjellige sensorer inne i klokken. Den sender posisjonsmelding til pårørende og oppretter en to-veis samtale.
Les mer om hvordan ERGO virker ved å trykke her


Et trygt hjem for mor og far

Et trygt hjem for mor og far

Hva er det som definerer et trygt hjem for eldre? Er det at de sitter trygt i stolen og får hjelp til hver minste oppgave, eller er det smarte løsninger som aktiviserer dem til å holde maskineriet i gang slik at de kan oppnå en større uavhengighet?

Som en omsorgsperson, en pårørende, er du nøkkelperson i å hjelpe mor/far med å holde seg mobil og trygg. Ved å være mobil vil man også være mer uavhengig, noe de fleste ønsker. Du har arbeid, barn og kanskje barnebarn selv, det er en kamp mot klokka og samvittigheten å rekke over alt. Men, vi mener at det er lite som skal til for å gi deg og dine kjære en bedre hverdag.

Du kan gjøre en vurdering på om din mor/far kan ha behov for hjelp til utfordringer i hverdagen.
Sjekk av på listen under om disse kan passe til din pårørende:

 • Svekket balanse, fare for å falle
 • «Dårlig til beins», mobilitetsproblemer
 • Motoriske ferdigheter er nedadgående, svekket
 • Redusert syn
 • Kognitiv svikt, demens, forvirring eller andre psykiske begrensninger
 • Underernært
 • Lavt blodtrykk

Kjenner du igjen din mor eller far i noen av punktene over? Da kan det være lurt å gjøre noen forbedringer i hjemmet deres. Er det noen tepper eller kanter som lett kan snubles i? Er trappa glatt i tøfler, og er gelenderet trygt å holde seg til? Er det lett å komme seg til toalettet på natten? Er det noen farer ved å komme seg inn og ut av dusjen? Er det svak belysning og for tett møblering?

Hva skjer når de faller?

Den største faren for en eldre person er å falle. Et alvorlig fall kan føre til benbrudd og sykehusinnleggelse. Frykten for nye fall kan virke begrensende. Eldre ben brekker raskere og leges senere. Fall er en vanlig årsak til alvorlig skade både hjemme og ute. Når uhellet først er ute, er rask hjelp nødvendig. 1/3 av alle personer over 65 år har minst én fallepisode i året, alle var like overrasket da det første fallet kom.

En klokke fra ContinYou kan gi beskjed når uhellet først er ute (Smart fallalarm) og mulighet for å tilkalle hjelp manuelt (trygghetsalarm) dersom mor eller far føler seg utrygge og kan forhindre et potensielt fall.

Hva kan helseklokken gjøre?

Trygghetsalarm

Dersom bruker trenger hjelp kan en alarm og samtale enkelt aktiveres ved å holde inne knappen på klokken.

Smart fallalarm

Alarm og anrop aktiveres automatisk ved et fall. Alarmen kanselleres automatisk dersom bruker beveger seg, det kaller vi smart!

Posisjonsalarm

Alle hendelser (alvorlige og mindre alvorlige) oppgir brukers posisjon slik at pårørende enkelt kan rykke ut for å hjelpe.

2-veis-tale

Utstyrt med SIM, høyttaler og mikrofon kan klokken foreta anrop ved enten fallalarm eller utløst trygghetsalarm (knapp). Da kan bruker og pårørende prate sammen og avklare behovet.

Batterivarsel

Usikker på om mor lader klokken og at det faktisk er strøm på den? Klokken kan sende opptil 3 batterivarsler til pårørende og 4 varsler til bruker.

Av-håndleddsvarsel

Kan det hende at bruker tar av seg klokken? Da kan du være trygg på at klokken gir beskjed dersom brukeren ikke har klokken på hånden.


Jeg er IKKE gammel!

"Jeg er IKKE gammel!"

«Jeg ønsker ikke bli stemplet som gammel», er svaret en pårørende fikk da han skulle ta opp bruk av velferdsteknologi.

Noen ganger når jeg snakker med mulige brukere eller pårørende kommer vi ofte inn på et litt ømtålig tema. Den vanskelige samtalen. Man er redd for å bli oppfattet feil? Kanskje tenker de jeg er eldre enn jeg føler meg selv? For noen kan det tolkes som et første skritt i både egen erkjennelse og i andres registrering av at jeg drar på årene.  Det er trist at vårt samfunn ikke klarer å lære mer av for eksempel afrikansk kultur hvor det å bli eldre, virkelig er status. Men det fikser vi ikke i en samtale mellom foreldre og voksne barn.

Jeg har selv noen erfaringer som har gjort at jeg har fått noen tanker om dette.

*artikkelen fortsetter under bildet*

"Hva trenger du hjelp til?"
"Hva har du lyst til?"

Da min mors helse var nedadgående spurte ikke helsepersonellet «hva trenger du hjelp til?» Et sånt spørsmål får oss enten til å bare fokusere på problemer og ikke muligheter, eller at vi blir oppfattet som at de synes vi er eldre enn vi føler oss selv. Helsepersonellet spurte i stedet min mor: «Hva er viktig for deg?» og «Hva har du lyst til?» Samtalen endret seg totalt. Istedenfor å fokusere på hva mor ikke klarte, eller hva hun hadde problemer med, snudde de fokus til at hun måtte tenke hva hun hadde lyst til? Hva skal til for at du kan si at denne dagen ble god? Det endret hele samtalen. Mor elsket å bade i all slags temperatur. Men noen ganger var helsen ikke god nok til å gå ned til sjøen og i tillegg klare å bade. Da fant vi frem sittegressklipperen så hun kunne kjøre de få meterne ned, og få seg et bad. Mor elsket å pusle med blomster i hagen, vi kunne ikke hindre henne, når vi ikke var der, og gå ut og holde på i hagen. Mobilen la hun stadig igjen inne, og vi var redde for at noe skulle skje. Men for mor var det stjerneøyeblikk og hun ble mye bedre av å være aktiv. Vi heklet en holder til mobilen så hun lettere kunne ta den med og programmerte 1 og ring til oss.  Når mor etterhvert sa at et av hennes stjerneøyeblikk var å få spise frokost med bordet, med tent lys og utsikten ut over sjøen, skiftet vårt fokus fra at hun skulle stelle seg om morgenen selv, til å få hjelp til stell og heller bruke kreftene på å komme inn til frokostbordet. Så de fjorten årene mor levde med sin sykdom gav oss, takket være kloke folk i helse: Livskvalitet, aktivitet, frihet og trygghet.

På bakgrunn av vår erfaring vil jeg dele noen råd som kanskje kan hjelpe.  Jeg har delt dem i to. En for pårørende og en for en potensiell bruker. Men jeg anbefaler dere å lese begge, så får dere kanskje bedre forståelse for hverandre.


Til en mulig bruker:

1. Bekymring er et godt tegn
Husk at bak en bekymring ligger det varme og kjærlighet, selvom du opplever det som at noen ønsker å begrense deg.
2. Hva ønsker du?
Det er nedbrytende og snakke om hva som ikke fungerer, hva som er mangler, og hva du ikke får til. Jeg anbefaler og heller fokusere på hva ønsker du? Hva er viktig for deg? Og hva kan vi bruke for at du skal kunne gjøre dette?
3. Velg teknologi som gir trygghet
Hvis det foreslås bruk av teknologi, er det for at du skal kunne fortsette å gjøre det du ønsker å gjøre i livet, og denne frihet gir trygghet til de som er glad i deg.
Trygghet til å være fri

 

Til en mulig pårørende:

1. Hvilke signal sender du?
Tenk gjennom om din bekymring, føles som at du vil hindre dem i å leve det livet de har lyst til. Bekymring for at de skal ut alene, at noe kan skje, at du ikke finner dem.
2. Ikke fokuser på mangler eller nedsatt funksjon
Så det viktigste rådet mitt er at du ikke fokuserer på mangler eller nedsatt funksjon, men på hva den du er glad i ønsker å gjøre og hva som skal til for at det kan skje.
Frihet til å være trygg

 

Jeg har brukt vår historie som utgangspunkt, men dette gjelder om det er opptrening og rehabilitering eller at helsetilstanden har utviklet seg, eller at du nå bor og klarer deg alene.

Ta gjerne kontakt for en prat, ring oss på 51665166


"Jeg vil anbefale alle som vil fortsette å leve sine aktive liv og bruke en slik klokke"

«Jeg vil anbefale alle som vil fortsette å leve sine aktive liv og bruke en slik klokke»

Du er aldri alene med en ContinYou klokke. Det er en god følelse. Lillan Løvenskiold Stuart.

Lillan Løvenskiold Stuart er en dame på 88 år som lever et liv på farten. Hun har i sin yrkeskarriere jobbet med mange forskjellige samfunnsoppgaver. Hun har vært politisk aktiv og har arbeidet med å restaurere og utvikle Bærums verk senter. Hun er fortsatt levende interessert i alt som skjer.

Nå bruker hun ContinYou klokke for å kunne ha trygghet til å gjøre det hun ønsker, i sin aktive pensjonisttilværelse

– For det første er det viktig for meg at dette er et norsk produkt. Vi vil gjerne ha nye ben å stå på i landet, med nye arbeidsplasser og da er det ekstra hyggelig å bruke et slikt produkt, sier Lillan Løvenskiold Stuart.

-Det er fantastisk at den er vanntett!

- Lilland Løvenskiold Stuard

-Det er også viktig for meg når jeg trykker på nødknappen, eller fallalarmen utløses, at det etableres en personlig kontakt og en samtale til mine egne. Da kan jeg forklare hva som er galt, istedenfor at det skjer en automatisk uttrykning. Det kan jo hende at jeg bare mistet klokken i gulvet når jeg skulle lade den.

-Det er fantastisk at den er vanntett for jeg har lest at 60% av ulykker skjer på badet, derfor er det viktig at jeg har den på meg hele tiden.

-Jeg sliter litt med å finne gode rutiner for lading. Jeg lever et så rikt liv, med mye som skjer, sier 88 åringen. Jeg ser dere anbefaler å lade ved et måltid, det passer ikke alltid for meg. Når det også er lurt å ha klokka på om natta, siden mange fallulykker skjer hvis du må opp om natta, lader jeg ikke da, men jeg finner mine egne rutiner for ladingen, smiler Lillan.

-Det var også bra å få rede på at jeg kan bruke den når jeg er ute på mine reiser.

-Men kanskje er det aller viktigste at jeg føler meg enda nærmere mine egne, sier Lillan. Det er en slags følelse av at det er noen som er der når du trenger det. Du er ikke alene. Det er en god følelse.

Jeg vil anbefale alle som vil fortsette å leve sine aktive liv og bruke en slik klokke, avslutter Lillan Løvenskiold Stuart


ContinYou helseklokke til alle situasjoner

Våre klokker er ikke bare til det offentlige og institusjon, de er for alle!
Helseklokken kan være med på å gjøre din hverdag tryggere. Den varsler ved nødvendighet og vil være din nye følgesvenn. I tillegg er den veldig enkel å bruke. Vær aktiv, sov godt og føl deg trygg!

Les mer om våre klokker her på vår hjemmeside.