«Trenger jeg hjelp, trykker jeg bare på knappen»

Hun har barn og barnebarn rundt seg. For Synnøve gir likevel ContinYou trygghetsklokken en ekstra trygghet i hverdagen, ikke minst når familien reiser bort.

Den blide pensjonisten i Sola trives godt med å bo for seg selv i generasjonsbolig. Med tiden har likevel både hun og de pårørende blitt mer opptatt av det å føle seg trygg. Det er viktig både for Synnøve selv og familien ellers.

Klokken passer på døgnet rundt, og gir raskt beskjed dersom noe skulle skje. Føler Synnøve seg utrygg, kan hun bare trykke inn en knapp. Da sendes posisjonen hennes til de pårørende, og en telefonsamtale opprettes direkte på klokken.

Det å vite at jeg kan gi beskjed, spesielt hvis de rundt meg er bortreist, er en stor trygghet for både meg, barn og barnebarn, forteller hun, og skryter samtidig av det å bo i bolig sammen med datteren og hennes familie.

ContinYou trygghetsklokken er utviklet for flere målgrupper. Klokken har en viktig funksjon for syke og- pleietrengende, men er like nyttig for friske og oppegående brukere.

For Synnøve gir helseklokken nye muligheter i hverdagen. Og, viktigst av alt: Nå føler hun seg trygg.