Alle kjenner noen som trenger ContinYou GO


ContinYou GO er en helseklokke og avansert trygghetsalarm. Den kan varsle ved en enkelthendelse og kan redde liv, samtidig som den gir deg en oversikt over helsesituasjonen i form av aktivitetsmålinger. For pårørende blir hverdagen ofte fylt av bekymringstanker, men med ContinYou GO kan de få nattesøvnen tilbake.

Klikk på emnene for å utvidet forklaring om hvordan ContinYou GO kan hjelpe.

ContinYou GO er et verktøy som gjør at du ved kognitiv svikt kan oppleve økt trygghet, selvstendighet og mestring. Det er viktig at teknologi tas i bruk så tidlig som mulig ved begynnende kognitiv svikt. Desto tidligere du tar i bruk teknologien, desto lettere er det å bruke den ved en alvorligere grad av kognitiv svikt. I ContinYou GO får du en klokke som gir deg områdefrihet. Beveger du deg utenfor ditt område varsles dine pårørende gjennom Guardian-appen, og de kan finne posisjonene som viser hvor du er. Du kan også trykke på knappen for hjelp. Da opprettes en samtale til dine pårørende. De kan også varsles hvis klokken tas av eller det er lavt batteri.

Å leve med diabetes påvirker livet. Uro og engstelse for ikke å ha kontroll, kan hindre deg i å leve livet slik du ønsker.
Ved lett føling (hypoglykemi) kan de fleste behandle seg selv ved inntak av mat eller drikke som får blodsukkeret normalisert. Dersom du ikke har dette tilgjengelig, kan knappen på ContinYou GO lett trykkes på. Alarmen aktiveres, det sendes posisjon og opprettes en telefonsamtale.
Alvorlig hypoglykemi (sterk føling) kan medføre bevisstløshet. Dersom anfallet fører til et fall, vil ContinYou GO automatisk sende fall-alarm, posisjon og opprette en telefonsamtale til pårørende.

Livet og konsekvensene etter slag er varierende. Har du fysiske virkninger som lammelse, nedsatt bevegelse, syns- og svimmelhetsproblemer? Kanskje hindrer det deg i å være så fysisk aktiv som du skulle ønske? Dersom din aktivitet skulle føre til et fall, vil ContinYou GO automatisk varsle og kontakte pårørende. Har du psykososiale og psykiske konsekvenser som hukommelsestap, angst og depresjon, utmattelse/tretthet og kognitive problemer etter slaget? Ved behov for hjelp kan trygghetsalarmen aktiveres og melding sendes til pårørende med posisjonsmelding, i tillegg til at en to-veis samtale etableres. ContinYou GO har også en enkel og tydelig skjerm som hjelper til med å huske på tid, dag og dato, og skrittelleren er en motivasjon til å nå dine mål om aktivitet.

En mobil trygghetsalarm som ContinYou GO vil kunne la hjemmeboende være utendørs og aktive uten å bekymre seg for å være i nærheten av en sentral. ContinYou GO er dessuten veldig enkel å bruke og lade,. Hjelp av pårørende eller hjemmesykepleier er ikke nødvendig.

Den beste forebyggingen mot fall er aktivitet. Hvis du har begynt å kjenne at kroppen ikke har samme balansen som tidligere, anbefaler vi at du trener på balanse og styrke. Se helsedirektoratets trening. (https://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/fallforebygging-trening-for-eldre ). For å gi deg den tryggheten du trenger kan ContinYou GO motivere deg til å være mer aktiv og samtidig gi deg frihet til å være trygg. Med innebygget skritteller og helseoversikt kan du enkelt følge med på eget aktivitetsnivå. Dersom du skulle falle, vil en automatisk fall-alarm aktiveres, posisjonen din sendes og det opprettes en samtale til dine pårørende.

Ønsker du å se frem til et liv i aktivitet? Vi i ContinYou tror at aktivitet er nøkkelen til en bedre alderdom, derfor har vi utviklet ContinYou GO til mer enn bare en trygghetsalarm. ContinYou GO måler aktivitetsnivået ditt. På helseklokken kan du følge med på antall skritt og motiveres til å være mer aktiv. Og skulle uhellet være ute varsler ContinYou GO både ved fall og ved å trykke inn knappen.

Epilepsi kan være en utfordrende sykdom å leve med, og den er veldig forskjellig fra person til person. Hvis du opplever et anfall hvor du er ved bevissthet og merker at anfallet kommer kan du trykke på knappen og ContinYou GO vil sende posisjon og opprette en samtale med dine pårørende. Dersom anfallet fører til et fall, vil ContinYou GO automatisk varsle pårørende på samme måten.

I dag finnes mange yrker hvor arbeideren er alene. Enten du er maskinfører, nattevakt eller skogvokter. I mange av yrkene kreves en ekstra person kun for overvåkning. Overlat den delen til ContinYou GO. Med manuell nødknapp og fallalarm kan klokken gi deg som arbeider eller deg som sjef den HMS-sikkerheten dere trenger. Den kan også virke som en overfallsalarm.

Er du over 60 år, sier statistikken at du burde følge ekstra varsomt med, ta helsen din mer på alvor og være mer aktiv. Helseklokken ContinYou GO er også utviklet for deg som er helt frisk, men ønsker en oversikt på helsebildet ditt og ikke minst gi deg en liten ekstra trygghet i hverdagen, både hjemme og ute på turer.

Er du engstelig for å gå ute alene? Ved behov kan du utløse alarmen. Da sendes din posisjon og det opprettes en to-veis samtale. Ved fall kan ContinYou GO utløse fall-alarm.

ContinYou GO måler pulsen din og gir deg en enkel oversikt i appen vår. Dersom du skulle føle deg uvel kan brukeren selv aktivere alarmen manuelt. Ved fall som resultat av et anfall utløses fallalarm automatisk. Begge disse alarmene sender posisjonsmelding og oppretter en to-veis samtale.

Funksjoner


Alt-i-ett

ContinYou GO er en alt-i-ett varslingsklokke med alarmknapp, fallalarm og lokaliseringsfunksjoner i en enhet. Når du kjøper ContinYou GO, får du med alt du trenger: Klokke, ladekabel, kom-i-gang veiledning og SIM-kort ferdig innstallert. Du trenger bare å aktivere Trygghetsabonnementet ditt i Guardian-appen.

Automatisk fallalarm

ContinYou GO detekterer fall og varsler pårørende med GPS posisjon og aktiverer en mobilsamtale. Alarmen utløses ved en algoritme og vi utvikler denne kontinuerlig for å gjøre funksjonen stadig mer nøyaktig. Behold kontrollen selv, ved utløst fallalarm som ikke er reell kan du enkelt kansellere den ved å bevege på hånden de første sekundene etter den er utløst.

Områdebegrensning (geofence)

Det norske ordet for GEOfence burde vært områdefrihet, for det er det det betyr for deg. Nedsatt kognitiv svikt kan føre til at mulig bevegelse reduseres betraktelig grunnet uro og bekymring. ContinYou GO gir frihet til å bevege deg trygt ute og samtidig få hjelp hvis du ikke finner veien hjem. Med mulighet for tre angitte områder utvides bevegelsesfriheten betraktelig for deg med kognitiv svikt. Klokken varsler når du beveger deg utenfor et eget definert område og sender varsel i Guardian-appen med GPS posisjon. Den kan også varsle hvis du tar klokken av deg eller batteriet er lavt.

2-veis tale (mobilteknologi)

Når alarmen går opprettes det en samtale fra klokken. Utstyrt med SIM, høyttaler og mikrofon, har ContinYou GO fullverdig mobiltelefonkvalitet når alarmen går, med høy og tydelig lyd og talekvalitet opprettes det en samtale slik at du kan få hjelp. Du er ikke avhengig av egen mobil, ContinYou GO varsler på egenhånd.

GPS-sporing

Ved utløst alarm, vil posisjonen din sendes til pårørende slik at de har mulighet til å hjelpe deg. Posisjonene klokka har sendt vises i telefonens kart og er tilgjengelig helt til det kommer inn en ny hendelse.

Manuell alarmknapp

ContinYou GO er utstyrt med én knapp som du kan trykke på ved behov for hjelp. Hold inne knappen til alarmen aktiveres. Symbolet «alarm utløst» vises i skjermen og GPS sendes og samtale opprettes til dine pårørende.

Alt-i-ett

ContinYou GO er en alt-i-ett varslingsklokke med alarmknapp, fallalarm og lokaliseringsfunksjoner i en enhet. Når du kjøper ContinYou GO, får du med alt du trenger: Klokke, ladekabel, kom-i-gang veiledning og SIM-kort ferdig innstallert. Du trenger bare å aktivere Trygghetsabonnementet ditt i Guardian-appen.

Automatisk fallalarm

ContinYou GO detekterer fall og varsler pårørende med GPS posisjon og aktiverer en mobilsamtale. Alarmen utløses ved en algoritme og vi utvikler denne kontinuerlig for å gjøre funksjonen stadig mer nøyaktig. Behold kontrollen selv, ved utløst fallalarm som ikke er reell kan du enkelt kansellere den ved å bevege på hånden de første sekundene etter den er utløst.

Områdebegrensning (geofence)

Det norske ordet for GEOfence burde vært områdefrihet, for det er det det betyr for deg. Nedsatt kognitiv svikt kan føre til at mulig bevegelse reduseres betraktelig grunnet uro og bekymring. ContinYou GO gir frihet til å bevege deg trygt ute og samtidig få hjelp hvis du ikke finner veien hjem. Med mulighet for tre angitte områder utvides bevegelsesfriheten betraktelig for deg med kognitiv svikt. Klokken varsler når du beveger deg utenfor et eget definert område og sender varsel i Guardian-appen med GPS posisjon. Den kan også varsle hvis du tar klokken av deg eller batteriet er lavt.

2-veis tale (mobilteknologi)

Når alarmen går opprettes det en samtale fra klokken. Utstyrt med SIM, høyttaler og mikrofon, har ContinYou GO fullverdig mobiltelefonkvalitet når alarmen går, med høy og tydelig lyd og talekvalitet opprettes det en samtale slik at du kan få hjelp. Du er ikke avhengig av egen mobil, ContinYou GO varsler på egenhånd.

GPS-sporing

Ved utløst alarm, vil posisjonen din sendes til pårørende slik at de har mulighet til å hjelpe deg. Posisjonene klokka har sendt vises i telefonens kart og er tilgjengelig helt til det kommer inn en ny hendelse.

Manuell alarmknapp

ContinYou GO er utstyrt med én knapp som du kan trykke på ved behov for hjelp. Hold inne knappen til alarmen aktiveres. Symbolet «alarm utløst» vises i skjermen og GPS sendes og samtale opprettes til dine pårørende.

Helse


Aktivitetsmonitor

I appen (Guardian) vil siste ukes aktivitet være tilgjengelig som f.eks skritt- og pulsmålinger.

Pulsmåling

Historiske pulsmålinger vil være tilgjengelig for bruker og pårørende i vår app (Guardian). En
kontinuerlig overvåking av puls over tid, kan være veldig viktig informasjon om helsetilstand.
Dette er en del av ContinYou GO sin aktivitetsmonitorering.

Skritt

En enkel måte å sette sine personlige mål. Følg skrittutviklingen dag for dag. Brukeren blir mer engasjert og motivert til å være mer aktive. Statistikk og fremgang ser du i appen.

Trygg på reise

Med ContinYou sitt abonnement, er du trygg på reise. ContinYou GO kan enkelt settes i flymodus dersom du skal ut å fly. ContinYou GO kan fint anvendes i hele verden (husk å sjekke dekning der du skal reise).

Aktivitetsmonitor

I appen (Guardian) vil siste ukes aktivitet være tilgjengelig som f.eks skritt- og pulsmålinger.

Pulsmåling

Historiske pulsmålinger vil være tilgjengelig for bruker og pårørende i vår app (Guardian). En
kontinuerlig overvåking av puls over tid, kan være veldig viktig informasjon om helsetilstand.
Dette er en del av ContinYou GO sin aktivitetsmonitorering.

Skritt

En enkel måte å sette sine personlige mål. Følg skrittutviklingen dag for dag. Brukeren blir mer engasjert og motivert til å være mer aktive. Statistikk og fremgang ser du i appen.

Trygg på reise

Med ContinYou sitt abonnement, er du trygg på reise. ContinYou GO kan enkelt settes i flymodus dersom du skal ut å fly. ContinYou GO kan fint anvendes i hele verden (husk å sjekke dekning der du skal reise).

Teknisk


Stort batteri 2-4 dagers batteritid avhengig av bruk

ContinYou GO er utstyrt med markedets største batteri for mobile trygghetsalarmer og smartklokker.
Hele 660 mAh kapasitet og smart strømsparingsteknologi.

Vann- og støvtett IP67

Med ContinYou GO på hånden kan du dusje, arbeide i hagen og trene uten å være redd for klokken.

Allergitestet materiale

Medisinsk standard for overflatebehandling gjør at ContinYou GO føles «lett» på hånden og den irriterer ikke huden.

Varsler med vibrasjon og skjermbilde

Ved utløst alarm, vil ContinYou GO vibrere, vise tekst og ikon på skjermen.

Stort batteri 2-4 dagers batteritid avhengig av bruk

ContinYou GO er utstyrt med markedets største batteri for mobile trygghetsalarmer og smartklokker.
Hele 660 mAh kapasitet og smart strømsparingsteknologi.

Vann- og støvtett IP67

Med ContinYou GO på hånden kan du dusje, arbeide i hagen og trene uten å være redd for klokken.

Allergitestet materiale

Medisinsk standard for overflatebehandling gjør at ContinYou GO føles «lett» på hånden og den irriterer ikke huden.

Varsler med vibrasjon og skjermbilde

Ved utløst alarm, vil ContinYou GO vibrere, vise tekst og ikon på skjermen.

Tydelig display

En E-Ink skjerm på hele 200x200 bildepunkter gir et klart og tydelig skjermbilde. Skjermen
viser tid, dato, dag, skritt og batteriprosent.

Enkel lading

En ladeplate festes enkelt på baksiden av ContinYou GO ved hjelp av innebygde magneter. Ingen små plugger eller vanskelige kontakter.

Mobildekning

Mobilitet er frihet! Med ContinYou GO på armen, kan du være trygg hvor som helst, når som helst.
Helseklokken er ikke avhengig av verken en sentral eller en tilknyttet telefon for å sende alarm.

Sikker databehandling

ContinYou GO er utviklet og produsert i Norge. Dette gir deg en trygghet om at all data og informasjon blir behandlet og lagret i henhold til norske og europeiske lover.

Tydelig display

En E-Ink skjerm på hele 200x200 bildepunkter gir et klart og tydelig skjermbilde. Skjermen
viser tid, dato, dag, skritt og batteriprosent.

Enkel lading

En ladeplate festes enkelt på baksiden av ContinYou GO ved hjelp av innebygde magneter. Ingen små plugger eller vanskelige kontakter.

Mobildekning

Mobilitet er frihet! Med ContinYou GO på armen, kan du være trygg hvor som helst, når som helst.
Helseklokken er ikke avhengig av verken en sentral eller en tilknyttet telefon for å sende alarm.

Sikker databehandling

ContinYou GO er utviklet og produsert i Norge. Dette gir deg en trygghet om at all data og informasjon blir behandlet og lagret i henhold til norske og europeiske lover.

Kun klokke og lader, ikke noe dill!

Dagens trygghetsalarmer har så mye ekstra du må forholde deg til av sentraler og teknisk personell for oppsett, support og service. Vi har gjort det veldig enkelt: kun klokke og lader.

Kjøp nå

ContinYou GO gir deg økt frihet, mestring og trygghet. Ikke vent - kjøp nå!

kjøp nå