FAQ

Ofte stilte spørsmål

 

Hva er Contacts viktigste funksjoner?
Overvåke helsemessige avvik og varsle ved uheldige målinger eks. fall, puls avvik, blodoksygenmetnings (SPO2) avvik. Contact bruker mobilteknologi for å varsle.

Hvordan fungerer varslingssystemet?
Contact ringer pårørende ved større avvik og sender push-meldinger.

Hvordan lader man Contact?
Contact lades med en ladeplate som festes under Contact ved hjelp av magnet.

Er Contact vanntett?
Ja. Contact er IP67 sertifisert.

Hva er det Contact måler?
Contact måler bevegelse, puls, blodoksygenmetning (SPO2), temperatur og geografisk posisjon.

Hvor ofte må Contact lades?
Contact kan virke opp til 10 dager men vi anbefaler å lade Contact 15 minutter daglig.

Hva skjer om jeg glemmer å lade og batteriet begynner å gå tomt?
Contact varsler ved lyd og vibrasjon i god tid før batteriet er tomt. Første gang kun til bruker, andre og tredje gang til bruker og til sky. Fjerde og siste gang blir «alle» varslet om at klokken snart blir satt i sleep mode.

Hva er man avhengig av for at Contact skal fungere?
Batteri som er ladet. Enkelte funksjoner som varsling krever GSM-dekning.

Hvordan velger jeg hvem som skal varsles ved alarm?
Oppsett gjøres i vår Portal på www.continyou.no eller på vår app.

Er det vanskelig å komme i gang med Contact. Er det brukeren selv som gjør dette?
Det er ikke vanskelig å komme i gang. Contact legges på ladning for å aktiveres, man laster ned ContinYou App på Apple App Store eller Google Play. Etter nedlasting vil den guide deg igjennom oppsettet.

Hva skjer om man er i et område uten dekning?
Contact vil fremdeles logge data og varsle bruker, men vil ikke kunne varsle via mobilnettet.

Hvor viktig er mobilnettet for at Contact fungerer optimalt?
For at Contact skal virke optimalt er man avhengig av mobilnettet.

Er det noen steder Contact ikke kan fungere?
Contact virker overalt, men for optimal drift er Contact avhengig av et mobilnettverk.

Hva skiller Contact fra trygghetsalarmer?
Trygghetsalarmer fungerer stort sett som en varselsknapp. Contact tar hensyn til en rekke andre faktorer og er automatisk.

Når vil Contact være i salg?
Til våren 2017, men man kan allerede nå sette seg på en interesseliste.

Hvor får jeg kjøpt Contact?
Contact kan kjøpes i alle Telia butikker og på telia.no fra våren 2017.

Hva skjer om Contact går i stykker?
ContinYou tilbyr bytting av Contact innenfor garantiperioden på to år.