FAQ

Ofte stilte spørsmål

Hva er Contacts viktigste funksjoner?
Overvåke helsemessige avvik og varsle ved uheldige målinger eks. fall, puls avvik, blodoksygenmetnings (SPO2) avvik. Contact bruker mobilteknologi for å varsle.

 

Hvordan lader man Contact?
Contact lades med en ladeplate som festes på undersiden ved hjelp av magneter.

 

Er Contact vanntett?
Ja. Contact er IP67 sertifisert og kan brukes i dusj eller badekar men det anbefales ikke å bruke Contact i vann over lengere tid da dette kan gå ut over levetiden.

 

Hva er det Contact måler?
Contact måler bevegelse, puls, blodoksygenmetning (SPO2), og temperatur.

 

Hvor ofte må Contact lades?
Contact kan virke opp til 3-5 dager, men vi anbefaler å lade daglig.

 

Hva skjer om jeg glemmer å lade og batteriet begynner å gå tomt?
Contact varsler ved lyd og vibrasjon i god tid før batteriet er tomt. Først kun til bruker, og når batteriet begynner å bli kritisk lavt til både bruker og til guardian.

 

Hva er man avhengig av for at Contact skal fungere?
Man er avhengig av at batteriet er ladet og enkelte funksjoner som varsling krever mobildekning.

 

Hvordan velger jeg hvem som skal varsles ved alarm?
Oppsett gjøres på www.portal.continyou.no eller på vår Guardian app.

 

Er det vanskelig å komme i gang med Contact. Er det brukeren selv som gjør dette?
Det er ikke vanskelig å komme i gang. Contact settes på ladning for å aktiveres, man laster ned vår Guardian App på Apple App Store eller Google Play. Etter ned lasting vil  Appen guide deg igjennom oppsettet.

 

Hvor viktig er mobilnettet for at Contact fungerer optimalt og hva skjer om man er i et område uten dekning?
For at Contact skal virke optimalt og kunne varsle, så er den avhengig av et mobilnettverk. Den vil fortsatt registrere fysiologiske data og ha GPS signal selv om det ikke er mobildekning.

 

Hva skiller Contact fra andre trygghetsalarmer?
Trygghetsalarmer fungerer stort sett bare som en varselsknapp. Contact tar hensyn til en rekke andre faktorer og varsler automatisk.

 

Når vil Contact være i salg?
Sommeren 2017, men man kan allerede nå sette seg på en interesseliste.

 

Hvor får jeg kjøpt Contact?
Contact kan kjøpes i alle Telia butikker og på telia.no sommeren 2017.

 

Hva skjer om Contact blir ødelagt?
ContinYou tilbyr bytting av Contact innenfor garantiperioden på to år. Produktet har en reklamasjons periode på opp til 5 år. All reklamasjon tas med utsalgssted .

 

Kan man aktivere alarmen uten at det registreres et fall?

Ja. ved å holde knappen inne i 5 sekunder aktiveres alarmen.

 

Hvor lang tid fra alarmen er utløst bruker Contact på å koble seg opp å iverksette en telefon samtale med en Guardian?

Det tar ca. 30 sekunder fra alarmen er aktivert til et telefonanrop er igangsatt.

 

Hva skjer hvis Guardians ikke svarer ved alarm anrop? 

Hvis den første på Guardian på listen ikke svarer, så kobles neste på listen opp. Det kan være totalt 3, og det sendes det ut melding til samtlige via Portalen og Appen.

 

Det har gått en falsk alarm, hva gjør jeg?

Som bruker av Contact trenger du ikke å gjøre noe, men som pårørende markerer man hendelsen i Appen som ”Falsk alarm”.

 

Hva skal jeg med Gateway? 

Gatewayen brukes til å lade Contact, samt være en hjemmesentral for å oppdatere Contact og overføre større mengder data til skyen.

 

Kan jeg ha flere enn en pårørende?
Ja, du som bruker av Contact kan ha opptil tre Guardians. Dette registreres i app og portal. Hvis Guardian #1 ikke tar telefonen, går den automatisk videre til Guardian #2 og påfølgende til #3. Ved hver alarm får alle Guardians beskjed på Appen.

 

Hvordan fungerer varslingssystemet? Og kan jeg være pårørende for både mor og far?
Ja. Som Guardian kan man koble så mange Contact-brukere som en vil inn mot ditt mobilnummer. Alt dette gjøres i Guardian Appen eller i Portalen.

 

Må jeg bytte mobilabonnement for å ha Contact?
Nei. Contact kommer med sitt eget abonnement fra Telia. Dette påvirker ikke det abonnementet du har på egen telefon i dag.

 

Kan jeg ringe til Contact?
Nei. Du kan ikke ringe til Contact. Kun når alarmen er aktivert ringer Contact opp en Guardian.

 

Det har gått en falsk alarm, hva gjør jeg?

Som bruker av Contact trenger du ikke å gjøre noe, men som pårørende etter at en har sjekket å vet at det er en falsk alarm så markerer man hendelsen i Appen eller Portalen som en ”Falsk alarm» Registreringen av falske alarmer vil over tid bidra til at Contact vil kunne detektere at det er en falsk alarm.

 

Hvor nøyaktig er GPS posisjon signalet? 

GPS har en nøyaktighet på ca. 5 meter.

 

Hvordan er mitt personvern ivaretatt? 

Les vår personvernserklæring for mer info om hvordan og hvorfor vi samler inn og behandler data.