ContinYou fikk teknologiprisen 2020

Hvert år deles Teknologiprisen ut av Tekna Stavanger til en innovativ, teknologisk bedrift i Sør-Rogaland. I sterk konkurranse med olje og gass bedrifter, var det i år vi som ble de heldige vinnerne som kunne skinne oss i vinnerconfetti!

ContinYou sin avanserte, norske trygghetsalarm med GPS gikk av som årets vinner i den gjeve Teknologiprisen. Tekna, fagforeningen som organiserer medlemmer med mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap har over 88.000 medlemmer og har drevet sitt viktige arbeid siden 1874.

Vi i ContinYou er utrolig stolt over denne tildelingen og ønsker naturligvis å dele den med alle våre kunder og samarbeidspartnere. Uten kunders tilbakemeldinger og samarbeidspartneres gnist for suksses hadde vi ikke vært der vi er i dag. Vi er ennå tidlig i fasen for å gjøre denne typen teknologi allmenn kjent og brukt i ulike livsituasjoner, men tildelinger som den gjeve teknologiprisen gjør veien til mål litt lettere, tusen takk!

I motsetning til vanlige smartklokker på markedet er dette en klokke som er spesielt utviklet med tanke på å være en trygghetsalarm. Det er ingen kompliserte menyer som kan være et hinder i en krisesituasjon. Dette er således et hjelpemiddel som gir en bedre og tryggere hverdag for både bruker og pårørende/arbeidskolleger.

Vårt mål er at mennesker skal kunne fortsette å leve livene sine i trygghet og frihet uten bekymring. Vi tror at pårørendeinvolvering vil være en viktig ressurs for å nå fremtidens varslede krise om eldreomsorg.

 

Vil du lære mer om trygghetsklokken til ContinYou? Trykk her

PRIS: TERJE AAS WARLAND, LEDER AV KOMITEEN FOR TEKNOLOGIPRISEN I TEKNA STAVANGER AVDELING, TIL VENSTRE OG TERJE TOBIASSEN, LEDER AV CONTINYOU TIL HØYRE. FOTO: PRIVAT