VELFERDSTEKNOLOGI - VENN ELLER UVENN AV DIN KOMMUNE?

Helseklokken Contact™ kan anskaffes av det offentlige og vil passe spesielt godt til de som har en ambisjon om å være i førersetet for anvendelse av velferdsteknologi.

Anskaffer man Contact™, anskaffer man teknologi som muliggjør at mennesker kan føle trygghet og få mulighet til å bo lengre i eget hjem til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

Som tryghetsalarm er Helseklokken Contact™ utviklet med fremtidsrettet funksjonalitet som vil føre til store besparelser, generere store samfunnsøkonomiske gevinster og sørge for at eldre kan være lenger aktive i eget liv.

Helseklokken Contact kan leveres som en utvidet mobil trygghetsalarm, med fallalarm og lokasjon- og aktivitetsfunksjoner. Klokken passer godt inn i kommunenes omsorgstrapp. Den kan gi innbyggerne trygghet til å bo hjemme lenger. Vi i ContinYou har hatt mange gode dialoger med flere kommuner. De har gitt oss verdifull innsikt og erfaring. Mange kommuner er på jakt etter en innretning som kan gjøre én og én ting, og ikke alt i ett som en fullt utstyrt helseklokke kan. Det henger selvfølgelig også sammen med pris. Andre ser det verdifulle og forenklende ved bruk av Contact som gir flere funksjoner på en gang..

Contact er norskutviklet i Sandnes, produsert på Tau og i Egersund- og vi ønsker at kommunen skal få mulighet til å ta klokken i bruk. Derfor tilbyr vi nå kommunepakker hvor vi kan levere klokker som kun inneholder deler av de funksjonene en fullt utrustet klokke har.  Og det beste av alt – klokken kan oppgraderes ved behov! Ta kontakt med oss hvis behovene skulle endre seg, så kan vi åpne for mer funksjonalitet.