OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

 

Contact kan anskaffes av det offentlige og vil passe spesielt godt til de som har en ambisjon om å være i førersetet for anvendelse av velferdsteknologi.

Anskaffer man Contact, anskaffer man teknologi som muliggjør at mennesker kan føle trygghet og få mulighet til å bo lengre i eget hjem til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

Contact er utviklet med fremtidsrettet funksjonalitet som vil føre til store besparelser, generere store samfunnsøkonomiske gevinster og sørge for at eldre kan være lenger aktive i eget liv.

Ta kontakt med oss for informasjon om våre salgskanaler og om prosjekter mot det offentlige.

Salg - Offentlig

Glenn Arild Haugland

Phone: +47 90755759
glenn@continyou.no