VELFERDSTEKNOLOGI - VENN ELLER UVENN AV DIN KOMMUNE?

Helseklokkene til ContinYou kan anskaffes av det offentlige og vil passe spesielt godt til de som har en ambisjon om å være i førersetet for anvendelse av velferdsteknologi.

Anskaffer man ERGO eller GO, anskaffer man teknologi som muliggjør at mennesker kan føle trygghet og få mulighet til å bo lengre i eget hjem til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

Som trygghetsalarm er Helseklokkene våre utviklet med fremtidsrettet funksjonalitet som vil føre til store besparelser, generere store samfunnsøkonomiske gevinster og sørge for at eldre kan være lenger aktive i eget liv.

Helseklokkene ERGO og GO kan leveres som en utvidet mobil trygghetsalarm, med fallalarm og lokasjon- og aktivitetsfunksjoner. Klokken passer godt inn i kommunenes omsorgstrapp. Den kan gi innbyggerne trygghet til å bo hjemme lenger. Vi i ContinYou har hatt mange gode dialoger med flere kommuner. De har gitt oss verdifull innsikt og erfaring. Mange kommuner er på jakt etter en innretning som kan gjøre én og én ting, og ikke alt i ett som en fullt utstyrt helseklokke kan. Det henger selvfølgelig også sammen med pris. Andre ser det verdifulle og forenklende ved bruk av våre klokker som gir flere funksjoner på en gang..

Helseklokkene er norskutviklet i Sandnes, klokken ERGO er produsert på Tau og i Egersund- og vi ønsker at kommunen skal få mulighet til å ta klokken i bruk. Derfor tilbyr vi nå kommunepakker som vil være spesialtilpasset deres behov.

ContinYou klokkene er i dag sømløst integrert i flere av de største sentraler og alarmportaler, dette betyr at produktet glir rett inn i de systemer som dere allerede bruker i dag. Dersom du IKKE ønsker å være i de større portaler eller sentraler, tilbyr vi en enkel løsning for dere også.