OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

 

Helseklokken Contact™ kan anskaffes av det offentlige og vil passe spesielt godt til de som har en ambisjon om å være i førersetet for anvendelse av velferdsteknologi.

Anskaffer man Contact™, anskaffer man teknologi som muliggjør at mennesker kan føle trygghet og få mulighet til å bo lengre i eget hjem til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

Som tryghetsalarm er Helseklokken Contact™ utviklet med fremtidsrettet funksjonalitet som vil føre til store besparelser, generere store samfunnsøkonomiske gevinster og sørge for at eldre kan være lenger aktive i eget liv.

Ta kontakt med oss for informasjon om våre salgskanaler og om prosjekter mot det offentlige.

Salg - Offentlig

Glenn Arild Haugland

Phone: +47 90755759
glenn@continyou.no