SLUTTBRUKERLISENS

Dette er sluttbrukerlisensen som brukes av ContinYou AS. Du bør lese denne avtalen nøye. Ved å registrere deg for å bruke ContinYou sin Guardian app sammen med ContinYou sine produkter og tredjepartsprodukter vil du godta følgende vilkår for bruk. Merk! I tillegg til denne sluttbrukerlisensen vil en eller flere vilkår kunne gjelde fra ContinYou sine abonnementsvilkår, personvernerklæring eller tredjeparts forhandlerkontrakter.

1.HVORDAN DENNE AVTALEN FUNGERER

1.1 Lisens. ContinYou AS gir en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, gjenkallelig lisens til å bruke ContinYou Portal og Guardian på en programvareplattform i samsvar med vilkårene på den plattformen.

1.2 Valg av lov. Programvare fra ContinYou skal brukes i samsvar med norsk lov.

1.3 Personlige opplysninger. Ved å registrere deg og bruke vår programvare du godtar vilkårene i retningslinjene for personvern som styrer hvordan vi behandler all personlig informasjon du deler med oss.

1.4 ContinYou intellektuell eiendom. ContinYou AS er eneeier i verden av forretningshemmeligheter, opphavsrettigheter og alle andre immaterielle rettigheter og forbeholder seg alle rettigheter som ikke er tildelt under disse vilkårene. ContinYou forbeholder seg alle rettigheter i programvaren som ikke uttrykkelig er tildelt deg i denne sluttbrukerlisens

2. BRUK AV PROGRAMVAREN

2.1 Du godtar alle vilkårene i denne sluttbrukerlisensen som gir deg rett til å bruke vår programvare på alle enheter som støttes.

 

3. RESTRIKSJONER

3.1 Dersom ikke tillatt i disse vilkårene, har du ikke lov til, og heller ikke tillate andre å:

3.1.1 Gjøre programvaren tilgjengelig for en tredjepart.

3.1.2 Portere, endre, oversette eller tilpasse programvaren.

3.1.3 Rekonstruere, demontere, rekompilere programvaren i et forsøk på å få tak i kildekoden på noen måte.

3.1.4 Pakke eller ompakke programvaren med tredjeparts programvare eller maskinvare, og heller ikke videreselge for økonomisk gevinst.

 

4. ANSVARSBEGRENSNING

4.1 All programvare fra ContinYou er på «SOM DEN ER» basis, og bruk av programvaren skjer på egent ansvar.

4.2 ContinYou garanterer ikke at programvaren vil oppfylle dine krav, være fullt kompatibel, vil være sikker, uten feil, fungere uten avbrudd eller at feil rettes opp.

 

5. PROGRAMVAREOPPDATERINGER

5.1 ContinYou kan oppdatere og endre sin programvare for å forbedre ytelsen og funksjonaliteten til sine produkter. Du er selv ansvarlig for å laste ned og oppdatere.

5.2 Enhver fremtidig programvareoppdatering er underlagt denne sluttbrukerlisens.

 

6. SYSTEMKRAV

6.1 Du er selv ansvarlig for å ha den siste versjonen av operativsystemet og nettleser på enhetene som du bruker vår programvare på. ContinYou kan slippe programvareoppdateringer som gjør det nødvendig at du oppdaterer til den nyeste versjon for at oppdateringen skal kunne installeres.

 

7. BEREGNET BRUK

7.1 All programvare fra ContinYou er bare ment for bruk i en helseovervåkingsrolle, og er ikke av samme standard som medisinsk utstyr.

7.2 All programvare fra ContinYou er ikke en del av et nødvarslingsystem, derfor ikke ment å bli brukt i nødstilfeller.

7.3 Du erkjenner at programvaren fra ContinYou ikke gjør endelige medisinske, kliniske eller andre helsebeslutninger, og at programvare fra ContinYou er ikke en erstatning for utdannede helsearbeidere og medisinsk utstyr.

 

8. OPPSIGELSE

8.1 Du kan slutte å bruke programvaren til enhver tid.

 

9. EKSPORTLOV

9.1 Programvaren er underlagt norske og internasjonale lover, reguleringer og restriksjoner. Derfor er også import og eksport av programvaren underlagt alle de ovennevnte bestemmelser som du aksepterer å overholde.

 

10. ENDRING AV VILKÅR

10.1 Våre tjenester, innholdet og generelle vilkår (inkludert denne slutbrukerlisensen) kan bli endret og oppdatert ved behov. Vi vil da gi beskjed om dette i god tid.

 

© 2017 ContinYou AS.