Trygg bruk


ANBEFALINGER FOR SIKKER BRUK AV CONTACT

  • Ikke forsøk å demontere, reparere, bøye eller deformere Contact eller Gateway. Produktene skal bare demonteres og repareres av autorisert personell.
  • Hold produktene unna åpen flamme, gasser, eksplosive stoffer, sterke kjemikalier og høye temperaturer. Contact har et litium-ion batteri som kan eksplodere hvis det utsettes for høye temperaturer. Ikke legg Contact i mikrobølgeovn.
  • For optimal ytelse bør ikke Contact brukes i temperaturer under -10 °C eller over +40 °C.
  • Contact har IP67 kapslingsgrad, som betyr at den er vanntett ned til 1m i opptil 30 minutter. Contact kan brukes i dusjen og i badekaret, men svømming med Contact anbefales ikke.
  • Contact er utstyrt med radiosendere som kan påvirke implantater og annet medisinsk utstyr. For å redusere risiko og unngå forstyrrelser, anbefaler vi å holde Contact 15-30cm unna medisinsk utstyr. Fjern alltid klokken hvis det oppstår interferens. Bruker du andre medisinske enheter, sjekk med legen din eller produsenten for å finne ut om enheten er beskyttet mot radiobølger.
  • Ved bruk av Contact på fly bør den settes i flymodus hvis det kreves av flyselskapet. Gjennom sikkerhetskontroll på flyplassen kan den sendes gjennom røntgenapparat, men Contact bør ikke utsettes for metalldetektor.
  • Ved lading bør man ta av Contact og holde den under oppsyn, hvis den blir unormalt varm bør ladingen avsluttes. Contact bør alltid lades før batterikapasiteten er brukt opp.
  • Gateway, Contact og lader må plasseres slik at de ikke blir overopphetet. For eksempel på grunn av sollys, varmeovner eller mangel på ventilasjon. Miljøet må også være fritt for antennelige gasser.
  • Contact er ment for bruk i en helseovervåkingsrolle, den er ikke av samme standard som medisinsk utstyr og er ikke en erstatning for utdannede helsearbeidere eller medisinsk utstyr.

Flymodus


SKRU PÅ FLYMODUS

Contact settes i flymodus ved å bruke den magnetiske enden av reimen. Hold den inntil glasset i 3-5 sekunder på høyre side av skjermen. Flymodus vil da aktiveres og symbolet” flymodus” vil vises på skjermen.

For å deaktivere flymodus gjenta samme prosedyre. Den magnetiske enden av reimen holdes mot glasset i 3-5 sekunder. Når symbolet for flymodus forsvinner fra skjermen er Contact er tilbake i vanlig modus.

NB! Straks flymodus er aktivert vil det ta noen sekunder før det er mulig å deaktivere igjen.

Dersom flymodus ble aktivert ved en feil, må man vente noen sekunder før man kan deaktiverer.

Tilbakestill


TILBAKESTILL CONTACT

For å tilbakestille Contact, kobler du den til laderen og bruker den magnetiske enden av reimen. Hold den inntil glasset på høyre side av i ca. 5 sekunder, så vil Contact tilbakestille seg.

Skjermen vil da vise «selvtest ikke koble fra» ikonet. Når symbolet forsvinner vil Contact være tilbake i standardmodus.

NB! Når tilbakestilling er aktivert vil det gå litt tid før den starter opp igjen. Ikke koble fra laderen før den viser standard skjerm igjen.

Fant du ikke det du lette etter ?

Kontakt oss