Hva er trygghetsalarmen ContinYou GO?

HVA ER KLOKKENS VIKTIGSTE FUNKSJONER?

Være brukers trygghet ver usikre hendelser og kunne varsle enten manuelt eller automatisk. Utstyrt med alarmknapp, automatisk falldeteksjon, SIM-kort for to-veis tale og GPS funksjoner. Klokken skiller seg også fra andre trygghetsalarmer ved å nettop være en klokke, den er lite sjenerende og enkel i bruk. Trygghet og frihet for både bruker og pårørende.

HVA ER DET KLOKKENE MÅLER?

Klokkene måler bevegelse, puls og hudtemperatur.

HVA SKILLER KLOKKEN FRA EN TRADISJONELL TRYGGHETSALARM?

Klokken varsler automatisk i sanntid, samtidig som den lagrer og bearbeider data.
Klokkene kan også detektere fall, vise GPS, ha 2-veis tale uavhengig av en sentral i boligen, virker overalt (så lenge det er mobildekning) og er en aktivitetsklokke i tillegg.

KAN JEG HA FLERE ENN ÉN PÅRØRENDE ALARMNUMMER?

Ja, som bruker av en klokke kan du ha opptil tre alarmnummer. Dette registreres i appen vår Guardian. Hvis telefon #1 ikke tar telefonen, går den automatisk videre til telefon #2 og påfølgende til #3. Vi anbefaler at kun én av de pårørende har app-kontroll for å ikke skape stressmomenter ved en hendelse.

HVORDAN FUNGERER VARSLINGSSYSTEMET? KAN JEG VÆRE PÅRØRENDE FOR BÅDE MOR OG FAR?

Ja. Som Guardian kan man koble så mange klokke-brukere en vil i appen og administrere disse klokkene til å ringe mot ditt mobilnummer. Alt dette gjøres i appen.

HVORDAN ER PERSONVERN IVARETATT?

Les vår personvernserklæring for mer info om hvordan, hva og hvorfor vi samler inn og behandler data.


Bruk av en ContinYou klokke

HVORDAN LADES KLOKKENE?

Den lades med en ladeplate som festes på undersiden, ved hjelp av magneter.

ER KLOKKENE VANNTETT?

Ja. Klokkene er IP67 sertifisert og kan brukes i dusj eller badekar men det anbefales ikke å bruke i vann over lengre tid. Du kan oppleve inntrenging av fukt eller vann i klokken dersom den er for lenge i kontakt med vann.

HVOR OFTE MÅ EN KLOKKE LADES?

Alt etter dekning og bruk kan en klokke virke opptil 3 dager på én lading, men vi anbefaler å lade daglig.

HVA SKJER OM JEG GLEMMER Å LADE OG BATTERIET BEGYNNER Å GÅ TOMT?

Klokken varsler med lyd og vibrasjon i god tid før batteriet er tomt. Først kun til bruker, og når batteriet begynner å bli kritisk lavt varsles både bruker og guardians. Du kan stille inn batterivarslingsnivåene i appen.

KAN MAN AKTIVERE ET VARSEL MANUELT?

Ja. Hold knappen inne til skjermen viser «Alarm utløst» og vibrerer. Klokken vil nå samle informasjon og sende en push-varsel til pårøendeappen Guardian sammen med posisjon og ringe til de predefinerte alarmnummerene.

HVORDAN VELGER JEG HVEM SOM SKAL VARSLES VED UTLØST ALARM?

Oppsett gjøres i vår Guardian app.

ER DET VANSKELIG Å KOMME I GANG MED KLOKKENE?

Det er ikke vanskelig å komme i gang. Last ned vår app og følg instruksjonene i appen.

DET HAR GÅTT EN FALSK ALARM, HVA GJØR JEG?

Som bruker av klokken trenger du ikke å gjøre noe. Pårørende kontrollerer at det er en falsk alarm, for så å markere hendelsen i appen som en ”Falsk alarm». Registreringen av falske alarmer vil over tid bidra til færre falske alarmer.

JEG AKTIVERER ALARM, MEN BLIR IKKE OPPRINGT

Er Trygghetsabonnement aktivert? Se i pårørendeappen Guardian under klokkebruker og trygghetsabonnement. Dersom det står at Trygghetsabonnement er inaktivt må dette aktiveres.
Har du god nok dekning der alarmen ble utløst? Prøv å aktivere en alarm hvor du vet det er god dekning.
Dersom alarmen viser utløst i 3-4 minutter for så å bare gå bort igjen er dette mest sannsynlig et dekningsproblem.

POSISJONEN JEG FÅR I APP STEMMER IKKE

Har du god nok dekning?

Ved GPS posisjonering innendørs kan det hende at klokken ikke får kontakt med nok satelitter for en nøyaktig posisjon. Men for å allikevel kunne gi deg en pekepinn, sender vi områdeposisjonering.
Ved alarm sender vi siste kjente posisjon dersom klokken ikke klarer å hente ny posisjon ved utløst alarm. Klokken trenger fri sikt for å få nøyaktig posisjonering. Klokken henter ny posisjon hvert 10. minutt dersom brukeren beveger seg 100 skritt eller mer. Les gjerne mer om posisjon og dekning her


Hvor kan jeg kjøpe klokken?

HVOR FÅR JEG KJØPT EN CONTINYOU KLOKKE?

Den finner du hos oss! Se i vår webshop.
Klokken finnes også i hjelpemiddeldatabasen dersom du er godkjent for offentlig anskaffelse.

HVA SKJER OM KLOKKEN BLIR ØDELAGT?

Klokkene er dekket av vanlige garantibestemmelser i 2 år fra kjøpsdato. Ved problemer med klokken er det bare å kontakte ContinYou.

MÅ JEG BYTTE MOBILABONNEMENT FOR BRUKE KLOKKEN?

Nei. Klokken kommer med sitt eget abonnement fra Telenor ferdig installert. Dette påvirker ikke det abonnementet du har på egen telefon i dag.


Teknisk

HVOR LANG TID BRUKER KLOKKEN PÅ Å KOBLE SEG OPP NÅR ALARMEN ER UTLØST?

Det tar ca. 20 sek-4 minutter fra alarmen er aktivert til et telefonanrop er igangsatt. Klokken går først ut for å hente posisjon og sender dette før den ringer pårørende. Tiden er avhengig av dekning. Dersom ingen dekning etter 4 minutter kanselleres alarmen.

HVOR VIKTIG ER MOBILNETTET FOR AT KLOKKEN FUNGERER OPTIMALT OG HVA SKJER OM MAN ER I ET OMRÅDE UTEN DEKNING?

For at klokken skal virke optimalt og kunne varsle, er den avhengig av et mobilnettverk. Den vil fortsatt registrere fysiologiske data og ha GPS signal selv om det ikke er mobildekning.

HVA SKJER HVIS GUARDIANS IKKE SVARER VED ALARMANROP?

Hvis den første Guardian på listen ikke svarer, så kobles neste på listen opp. Dersom neste ikke svarer går den i loop 3 ganger. Det kan være totalt tre.

DET HAR GÅTT EN FALSK ALARM, HVA GJØR JEG?

Som bruker av klokken trenger du ikke å gjøre noe, men som pårørende markerer man hendelsen i appen som ”Falsk alarm”.

KAN JEG RINGE TIL KLOKKEN?

Nei. Du kan ikke ringe til klokken. Kun når alarmen aktiveres ringer klokken opp til pårørende..

HVOR NØYAKTIG ER GPS-POSISJONEN?

GPS har en nøyaktighet på ca. 5 meter. Det kan variere i nøyaktigheten alt ettersom hvor bra signal det er der brukeren oppholder seg. Har du ikke fått GPS posisjon men Trianguleringsposisjon er nøyaktigheten mye dårligere. Les mer om dekning og GPS her.

HVA ER MAN AVHENGIG AV FOR AT KLOKKEN SKAL FUNGERE?

Man er avhengig av at batteriet er ladet. Enkelte funksjoner – spesielt varsling – krever mobildekning.