Hva er ContinYou GO og ERGO?

HVA ER KLOKKENE SINE VIKTIGSTE FUNKSJONER?

Overvåke helsemessige avvik og varsle ved uheldige målinger og situasjoner som f.eks fall, brudd på områdebegrensing, 2 veis tale og mobilitet. Klokkene er utviklet for å være lite sjenerende og enkle i bruk. ERGO og GO oppretter en trygghet for både brukeren og de pårørende.

HVA ER DET KLOKKENE MÅLER?

Klokkene måler bevegelse, puls og hudtemperatur.

HVA SKILLER DISSE FRA TRYGGHETSALARMER?

Både ERGO og GO varsler automatisk i sanntid, samtidig som den lagrer og bearbeider data.
Klokkene kan også vise GPS, ha 2-veis tale, er uavhengig av en sentral, virker overalt (så lenge det er mobildekning) og er en aktivitetsklokke i tillegg.

KAN JEG HA FLERE ENN ÉN PÅRØRENDE?

Ja, som bruker av en klokke kan du ha opptil tre Guardians. Dette registreres i appen. Hvis Guardian #1 ikke tar telefonen, går den automatisk videre til Guardian #2 og påfølgende til #3.

HVORDAN FUNGERER VARSLINGSSYSTEMET? KAN JEG VÆRE PÅRØRENDE FOR BÅDE MOR OG FAR?

Ja. Som Guardian kan man koble så mange klokke-brukere en vil inn mot ditt mobilnummer. Alt dette gjøres i appen.

HVORDAN ER PERSONVERN IVARETATT?

Les vår personvernserklæring for mer info om hvordan, hva og hvorfor vi samler inn og behandler data.


Bruk av ContinYou GO og ERGO

HVORDAN LADES KLOKKENE?

Både ERGO og GO lades med en ladeplate som festes på undersiden, ved hjelp av magneter.

ER KLOKKENE VANNTETT?

Ja. Både ERGO og GO klokkene er IP67 sertifisert og kan brukes i dusj eller badekar men det anbefales ikke å bruke  i vann over lengre tid, for eksempel svømming.

HVOR OFTE MÅ EN KLOKKE LADES?

Alt etter dekning og bruk kan en klokke virke opp 3 dager på én lading, men vi anbefaler å lade daglig.

HVA SKJER OM JEG GLEMMER Å LADE OG BATTERIET BEGYNNER Å GÅ TOMT?

Klokken varsler med lyd og vibrasjon i god tid før batteriet er tomt. Først kun til bruker, og når batteriet begynner å bli kritisk lavt varsles både bruker og guardians.

KAN MAN AKTIVERE ET VARSEL MANUELT?

Ja. Hold knappen inne til skjermen viser «Alarm utløst» og vibrerer.

HVORDAN VELGER JEG HVEM SOM SKAL VARSLES VED UTLØST ALARM?

Oppsett gjøres i vår Guardian app.

ER DET VANSKELIG Å KOMME I GANG MED KLOKKENE?

Det er ikke vanskelig å komme i gang. Last ned vår app og følg instruksjonene i appen.

DET HAR GÅTT EN FALSK ALARM, HVA GJØR JEG?

Som bruker av klokken trenger du ikke å gjøre noe. Pårørende sjekker at det er en falsk alarm, for så å markere hendelsen i appen som en ”Falsk alarm». Registreringen av falske alarmer vil over tid bidra til færre falske alarmer.

JEG AKTIVERER ALARM, MEN BLIR IKKE OPPRINGT

Dette kan komme av flere grunner.
Har du god nok dekning der alarmen ble utløst? Prøv å aktivere en alarm hvor du vet det er god dekning.
Det kan også hende at nummeret som skal ringes opp ikke har blitt overført til klokken. Hver gang du gjør endringer på innstillinger (f.eks telefonnummer) forutsettes dekning på klokke for å kunne motta de nyeste innstillingene. Du kan sjekke om konfigurasjon er oversendt i Guardian appen under den respektive bruker og dens klokke.  Dersom det står «Oppdatert» under Konfigurasjon så er alt ok.

POSISJONEN JEG FÅR I APP STEMMER IKKE

Har du god nok dekning?

Ved GPS posisjonering innendørs kan det hende at klokken ikke får kontakt med nok satelitter for en nøyaktig posisjon. Men for å allikevel kunne gi deg en pekepinn, sender vi områdeposisjonering.
Ved alarm sender vi siste kjente posisjon dersom klokken ikke klarer å hente ny posisjon ved utløst alarm. Klokken trenger fri sikt for å få nøyaktig posisjonering. Klokken henter ny posisjon hvert 10. minutt dersom brukeren beveger seg 100 skritt eller mer. 


Hvor kan jeg kjøpe GO eller ERGO?

HVOR FÅR JEG KJØPT GO ELLER ERGO??

Se i vår webshop, hos testhelsen.no, og hos NorEngros Kjosavik helsebutikker

HVA SKJER OM KLOKKEN BLIR ØDELAGT?

Klokkene er dekket av vanlige garantibestemmelser i 2 år fra kjøpsdato. Ved problemer med klokken er det bare å kontakte salgsstedet.

MÅ JEG BYTTE MOBILABONNEMENT FOR Å HA ERGO ELLER GO?

Nei. Begge klokkene kommer med sitt eget abonnement fra Telenor. Dette påvirker ikke det abonnementet du har på egen telefon i dag.


Teknisk

HVOR LANG TID BRUKER KLOKKENE PÅ Å KOBLE SEG OPP NÅR ALARMEN ER UTLØST?

Det tar ca. 20 sek-4 minutter fra alarmen er aktivert til et telefonanrop er igangsatt. Klokken går først ut for å hente posisjon og sender dette før den ringer pårørende. Tiden er avhengig av dekning. Dersom ingen dekning etter 4 minutter kanselleres alarmen.

HVOR VIKTIG ER MOBILNETTET FOR AT KLOKKEN FUNGERER OPTIMALT OG HVA SKJER OM MAN ER I ET OMRÅDE UTEN DEKNING?

For at klokken skal virke optimalt og kunne varsle, er den avhengig av et mobilnettverk. Den vil fortsatt registrere fysiologiske data og ha GPS signal selv om det ikke er mobildekning.

HVA SKJER HVIS GUARDIANS IKKE SVARER VED ALARMANROP?

Hvis den første Guardian på listen ikke svarer, så kobles neste på listen opp. Det kan være totalt tre.

DET HAR GÅTT EN FALSK ALARM, HVA GJØR JEG?

Som bruker av klokken trenger du ikke å gjøre noe, men som pårørende markerer man hendelsen i appen som ”Falsk alarm”.

KAN JEG RINGE TIL KLOKKEN?

Nei. Du kan ikke ringe til klokken. Kun når alarmen aktiveres ringer klokken opp en pårørende.

HVOR NØYAKTIG ER GPS-POSISJONEN?

GPS har en nøyaktighet på ca. 5 meter. Det kan variere i nøyaktigheten alt ettersom hvor bra signal det er der brukeren oppholder seg.

HVA ER MAN AVHENGIG AV FOR AT KLOKKEN SKAL FUNGERE?

Man er avhengig av at batteriet er ladet. Enkelte funksjoner – spesielt varsling – krever mobildekning.