CONTINYOU AS. PERSONVERNERKLÆRING

GYLDIG 01.01.2022

Vi i ContinYou tar personvern alvorlig, og streber etter å være klare og konsistente i å informere våre nåværende og fremtidige kunder om hvordan og hvorfor vi samler inn personopplysninger og persondata. Og hvilke skritt vi tar for å sikre at de innsamlede personopplysninger og persondata er sikret. Vi samler bare inn data som gjør det mulig å levere og forbedre våre produkter og tjenester.

Denne personvernerklæring gjelder alle ContinYou sine produkter, web-tjenester, elektroniske produkter, programmer og markedsføringsaktiviteter hvor personopplysninger hentes inn. Enhver innsamling av data som ContinYou foretar seg gjøres i samsvar med retningslinjene i Norges Lover:

ContinYou er ikke ansvarlig for hva tredjeparter kan samle av brukerdata. Det antas at de arbeider under samme juridiske rammeverket som oss, og vi vil revidere vår posisjon hvis vi blir gjort oppmerksomme på eventuelle avvik.

 

1. HVEM ER DATABEHANDLINGSANSVARLIG

1.1 ContinYou AS er ansvarlig for all kontroll, lagring og bruk av personopplysninger vi samler inn.

 

2. HVORFOR VI SAMLER PERSONOPPLYSNINGER OG PERSONDATA

2.1 Hovedformålet med å samle inn data er å være i stand til å sende et varsel når en hendelse er oppstått eller er i ferd med å skje.

2.2 Data vil bli brukt til å lære mønstre, noe som i sin tur skal brukes til å detektere uregelmessigheter og avvik i mønstrene, for å finne potensielle helseavvik.

2.3 Når du registrerer deg i vår app eller online portal vi lagrer e-postadressen din for å gjenopprette brukerkontoen hvis passordet er glemt eller mistet.

2.4 Vi samler inn betalingsinformasjon for å kunne fakturere for abonnementet.

 

3. UNDER HVILKET RETTSLIG GRUNNLAG SAMLER VI INN PERSONOPPLYSNINGER OG PERSONDATA

3.1 ContinYou AS samler kun inn data vi trenger for å kunne levere våre tjenester, i samsvar med norsk og internasjonal lov. Vi jobber kontinuerlig for å sikre persondata vi samler inn om brukerne av våre tjenester.

3.2 Vi jobber mot å samle inn minst mulig persondata og gjør det i samsvar med våre tredjepartspartnere i henhold til deres standarder.

 

4. PERSONOPPLYSNINGER OG PERSONDATA VI KAN SAMLE INN

4.1 Når du bruker nettstedet vårt, våre produkter, og/eller våre tjenester, kan vi samle inn personopplysninger og persondata som:

4.1.1 ditt navn

4.1.2 adresse

4.1.3 telefonnummer

4.1.4 e-postadresse

4.1.5 biometrisk informasjon

4.1.6 posisjoneringsdata

4.1.7 betalingsinformasjon

4.2 Vi bruker bare den personlige informasjonen vi samler inn for å kunne levere de tjenester vi tilbyr.

 

5. HVOR HENTER VI IN PERSONOPPLYSNINGER OG PERSONDATA

5.1 Personopplysninger og persondata vi samler inn, henter vi i:

5.1.1 Contact.

5.1.2 Vår web-portal.

5.1.3 ContinYou app.

5.1.4 Vår Gateway

5.1.5 Vår nettbutikk

5.1.6 Tredjepartspartnere og serviceselskaper som:

5.1.6.1 Karttjenester

5.1.6.2 Betalingstjenester

5.1.6.3 Teleoperatører

5.1.6.4 Google Analytics

 

5.2 ContinYou produkter selges i vår nettbutikk eller via våre partnere. Vi samler kun personlig betalingsinformasjon eller personlig informasjon når du handler hos oss, registrerer deg online eller tar i bruk våre produkter.

5.3 Vi er ansvarlige for all data som samles inn gjennom våre underleverandører.

 

6. HVORFOR VI SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER OG PERSONDATA

6.1 Vi samler inn data fra Contact for å kunne levere våre tjenester.

6.2 Vi kan samle inn:

6.2.1 Akselerometer- og barometerdata for å kunne varsle et fall, og for å forbedre våre algoritmer.

6.2.2 GPS-data for å finne brukeren om det er en nødsituasjon og for å levere geografisk områdevarsling.

6.2.3 Blodoksygendata for å kunne levere blodoksygenavlesning samt finne unormale mønstre.

6.2.4 Pulsdata for å for å kunne gi pulsavlesning samt finne unormale mønstre.

6.2.5 Mobilsignaldata for å triangulere og kunne få en posisjon hvor det ikke er GPS-signal.

6.2.6 Hudtemperatur data for å kunne finne unormale mønstre.

 

7. ER PERSONOPPLYSNINGER OG PERSONDATA DELT PÅ FRIVILLIG BASIS?

7.1 Alle personopplysninger og persondata deles på frivillig basis.

7.2 ContinYou samler ikke inn noen opplysninger uten ditt samtykke.

7.3 Samtykke er uttrykt ved bruk av ContinYou sine produkter, tredjepartskontrakter samt brukervilkår og sluttbrukerlisensen du godtar.

 

8. DELER CONTINYOU PERSONOPPLYSNINGER OG PERSONDATA MED TREDJEPARTER?

8.1 ContinYou deler ikke personopplysninger og persondata som samles inn med tredje parter på noen måte.

8.2 Informasjon ContinYou samler inn blir kun brukt til å levere våre tjenester.

 

9. HVORDAN BLIR PERSONOPPLYSNINGER OG PERSONDATA LAGRET, ARKIVERT OG SLETTET?

9.1 Alle personopplysninger og persondata som samles inn av Contact og lagret av ContinYou er kryptert under overføringen, lagres i en sikker sky tjeneste og slettes etter hvert som de blir foreldet eller hvis brukeren slettes.

 

10. HVILKE RETTIGHETER HAR DU, OG HVILKE LOVER GJELDER?

10.1 ContinYou AS opererer ut fra Norge og er under norsk lov.

10.2 Som borger har du rett til å:

10.2.1 Få innsikt i hvilke opplysninger som samles inn.

10.2.2 Få innsikt i hvorfor vi samler inn personopplysninger og persondata.

10.2.3 Få dine personopplysninger og persondata slettet.

 

11. HVORDAN BLIR INFORMASJONEN SIKRET?

11.1 Alle data og informasjon som samles inn av ContinYou er kryptert i transitt og lagres i en sikker skytjeneste.

 

12. ENDRING AV VILKÅR

12.1 Våre tjenester, innholdet og generelle vilkår (inkludert disse retningslinjene for personvern) kan bli endret og oppdatert ved behov. Vi vil da gi beskjed om dette i god tid.

13. MER INFORMASJON

13.1 For ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger og persondata kan du kontakte oss:
ContinYou AS. Langgata 28. 4306 Sandnes. Norway.
E-mail: Privacy@continyou.no
Telefon: +4751665166