PERSONVERN

ContinYou AS. Personvernerklæring

Gyldig 01.04.2017

Vi i ContinYou tar Personvern alvorlig, og streber etter å være klare og konsistente i å informere våre nåværende og fremtidige kunder om hvordan og hvorfor vi samler inn personopplysninger og persondata. Og hvilke skritt vi tar for å sikre at de innsamlede personopplysninger og persondata er sikret. Vi samler bare inn data som gjør det mulig å levere og forbedre våre produkter og tjenester.

Denne personvernerklæring gjelder alle ContinYou produkter, web-tjenester, elektroniske produkter, programmer og markedsføringsaktiviteter hvor person opplysninger hentes inn. Enhver innsamling av data som ContinYou foretar seg gjøres i samsvar med retningslinjene i Norges:

ContinYou er ikke ansvarlig for hva tredjeparter kan samle av brukerdata. Det antas at de arbeider under samme juridiske rammeverket som oss, og vi vil revidere vår posisjon hvis vi blir gjort oppmerksomme på eventuelle avvik.

 

1. Hvem er databehandlingsansvarlig

1.1 ContinYou AS er ansvarlig for all kontroll, lagring og bruk av personopplysninger vi samler inn.

 

2. Hvorfor vi samler personopplysninger og persondata

2.1 Hovedformålet med å samle inn data er å være i stand til å sende et varsel når en hendelse er oppstått eller er i ferd med å skje.

2.2 Data vil bli brukt til å lære mønstre, noe som i sin tur skal brukes til å detektere uregelmessigheter og avvik i mønstrene, for å finne potensielle helse avvik.

2.3 Når du registrerer deg i vår App eller online portal vi lagrer e-posten din for å gjenopprette brukerkontoen hvis passordet er glemt eller mistet.

2.4 Vi samler inn betalingsinformasjon for å kunne fakturere for abonnementet.

 

3. Under hvilket rettslig grunnlag samler vi inn personopplysninger og persondata

3.1 ContinYou AS. samler kun inn data vi trenger for å kunne levere våre tjenester, i samsvar med norsk og internasjonal lov. Vi jobber kontinuerlig for å sikre person data vi samler inn om brukerne av våre tjenester.

3.2 Vi jobber mot å samle in minst mulig person data og gjør det i samsvar med våre tredjepartspartnere i henhold til deres standarder.

 

4. Personopplysninger og persondata vi kan samle inn

4.1 Når du bruker nettstedet vårt, våre produkter, og / eller våre tjenester, kan vi samle inn personopplysninger og persondata som:

4.1.1 ditt navn.

4.1.2 adresse.

4.1.3 telefonnummer.

4.1.4 e-postadresse

4.1.5 biometrisk informasjon.

4.1.6 posisjoneringsdata.

4.1.7 betalingsinformasjon.

4.2 Vi bruker bare personlige informasjonen vi samler inn for å kunne levere de tjenester vi tilbyr.

 

5. Hvor henter vi in personopplysninger og persondata

5.1 Personopplysninger og persondata vi samler inn, henter vi i:

5.1.1 Contact.

5.1.2 vår web portal.

5.1.3 ContinYou App.

5.1.4 vår Gateway.

5.1.5 vår nettbutikk

5.1.6 tredjeparts partnere og serviceselskaper som:

5.1.6.1 karttjenester.

5.1.6.2 betalingstjenester.

5.1.6.3 teleoperatører.

5.1.6.4 Google analytics.

 

5.2 ContinYou produkter selges i vår nettbutikk eller via våre partnere. Vi samler kun personlig betalingsinformasjon eller personlig informasjon når du handler hos oss, registrerer deg online eller tar i bruk våre produkter.

5.3 vi er ansvarlige for all data som samles in gjennom våre underleverandører.

 

6. Hvorfor vi samler inn personopplysninger og persondata

6.1 Vi samler inn data fra Contact for å kunne levere våre tjenester og Contact er designet for å gjøre.

6.2 Vi kan samle inn:

6.2.1 akselerometer og barometer data for å kunne varsle hvis det er et fall, og for å forbedre våre algoritmer.

6.2.2 GPS-data for å finne brukeren om det er en nødssituasjon og for å levere Geo-fence tjenester.

6.2.3 blod oksygen data for å kunne levere blod oksygen avlesning samt finne unormale mønstre.

6.2.4 pulsdata for å for å kunne gi en puls avlesning samt finne unormale mønstre.

6.2.5 signaldata for å triangulere og få en posisjon hvor det ikke er GPS-signal.

6.2.6 hudtemperatur data for å kunne finne unormale mønstre.

 

7. Er personopplysninger og persondata delt på frivillig basis

7.1 Alle personopplysninger og persondata deles på frivillig basis.

7.2 ContinYou samler ikke inn noen opplysninger uten ditt samtykke.

7.3 Samtykke er uttrykt ved bruk av ContinYou sine produkter, tredjepartskontrakter samt brukervilkår og sluttbrukerlisensen du godtar.

 

8. Deler ContinYou personopplysninger og persondata med tredjeparter

8.1 ContinYou deler ikke personopplysninger og persondata som samles inn med tredje parter på noen måte.

8.2 Informasjon ContinYou samler inn blir kun brukt til å levere våre tjenester.

 

9. Hvordan blir personopplysninger og persondata lagret, arkivert og slettet

9.1 Alle personopplysninger og persondata som samles inn av Contact og lagret av ContinYou er kryptert under overføringen, lagres i en sikker sky tjeneste og slettet etter hvert som de blir foreldet eller hvis brukeren slettes.

 

10. Hvilke rettigheter har du, og hvilke lover som gjelder

10.1 ContinYou AS opererer ut i fra Norge og er under norsk lov.

10.2 Som borger har du rett til å:

10.2.1 få innsikt i hvilke opplysninger som samles inn.

10.2.2 få innsikt i hvorfor vi samler inn personopplysninger og persondata.

10.2.3 få dine personopplysninger og persondata slettet.

 

11. Hvordan blir informasjonen sikret

11.1 Alle data og informasjon som samles inn av ContinYou er kryptert i transitt og lagres i en sikker skytjeneste.

 

12. Endring av vilkår

12.1 Våre tjenester, innholdet og generelle vilkår (inkludert disse retningslinjene for personvern) kan bli endret og oppdatert ved behov vi vil da gi beskjed om dette i god tid.

13. Mer informasjon

13.1 For ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger og persondata kan du kontakte oss:
ContinYou AS. Langgata 28. 4306 Sandnes. Norway.
E-mail: Privacy@continyou.no
Telefon: +4751665166