STANDARD SKJERMVISNING

Standard skjerm viser klokkeslett og dato.

Etterhvert vises antall skritt gått dette døgnet og gjenstående batteri (%).

ALARM IKON

Når alarmen blir utløst vil displayet vise alarm ikonet  og det opprettes en samtale mellom klokken og de pårørende som er lagt inn med mobilnummer. 

FLYMODUS IKON

Når flymodus aktiveres blir alle radiosenderne deaktivert og displayet viser symbol for flymodus. 

BATTERINIVÅ IKONER

Batterinivået til klokken vises på tre forskjellige måter.

For å se hvor mye batteri som gjenstår, trykker du på knappen og batterinivået vises i prosent.

Hvis batteri-nivået blir kritisk lavt vil symbolet «lavt batteri» vises på skjermen.

Når du kobler til laderen så vil ladesymbolet vises på skjermen.